Ponad 400 mln złotych dla lubelskich przedsiębiorców

Zarządy województw lubelskiego, dolnośląskiego i podkarpackiego powierzyły Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) wdrażanie programów unijnych służących wspieraniu przedsiębiorców w tych regionach. Tylko w tych 3 województwach przedsiębiorcy mogą liczyć na 1,5 mld złotych. Na współpracę z BGK zdecydowało się już 8 regionów.

Umowy uruchamiające środki unijne na rozwój przedsiębiorczości podpisało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) do tej pory już pięć regionów: pomorskie, wielkopolskie, łódzkie, zachodniopomorskie i podlaskie. Dziś do tego grona dołączyły województwa: lubelskie, dolnośląskie i podkarpackie.

– Zarząd Województwa Lubelskiego i LAWP wybrały do dofinansowania 4 projekty, które utworzą tzw. fundusz funduszy. Menadżerem jest BGK, to właśnie on będzie przeprowadzać nabory na pośredników finansowych, a ci z kolei – oferować wsparcie przedsiębiorstwom i osobom planującym rozpocząć działalność gospodarczą. Pozwoli to wesprzeć na terenie naszego województwa ponad półtora tysiąca przedsiębiorstw i 220 osób startujących w biznesie – informuje Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego.

W województwie podkarpackim kwota wsparcia wyniesie 257,05 mln zł, w lubelskim 425,85 mln zł, zaś województwo dolnośląskie będzie miało do dyspozycji kwotę 757,96 mln zł. Łączna kwota powierzonych w zarządzanie środków wynosi 1,44 mld zł, w tym 1,22 mln zł ze środków unijnych, 203,28 mln zł stanowi wkład krajowy oraz 12,85 mln zł w postaci wkładu własnego pośredników finansowych. Wsparcie będzie skierowane przede wszystkim na inwestycje prowadzące do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. O tym, jak ulokować unijne środki i jak w efektywny sposób wesprzeć swoich przedsiębiorców decydują regiony. Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z szerokiej oferty finansowej – od pożyczek, kredytów przez poręczenia, reporęczenia, po wejścia kapitałowe – powiedział Przemysław Cieszyński, członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Umowy zostaną zawarte z województwami na okres od listopada 2016 r. do grudnia 2023 r.
Bank Gospodarstwa Krajowego będzie dystrybuował te środki poprzez sieć pośredników finansowych w regionach, korzystając z doświadczenia w organizowaniu takiej formy wsparcia w poprzedniej perspektywie finansowej.

Jakie projekty mogą liczyć na wsparcie?
Wsparcie uzyskają projekty obejmujące rozwój lub rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa, inwestycje w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy. Wspierane będą również inwestycje prowadzące do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko. Grupą docelową będą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa znajdujące się na początkowych etapach rozwoju lub realizujące innowacyjne przedsięwzięcia.

galeriaGALERIA