Nowe wozy dla strażaków

43 samochody ratowniczo-gaśnicze trafią do lubelskich strażaków. Środki na zakup nowoczesnych wozów pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Łączna wartość projektu to blisko 32 miliony złotych. Zarząd Województwa i Wojewódzki Oddział Związku OSP podpisały już umowę umożliwiającą zakup sprzętu dla jednostek.

Podpisanie umowy to zielone światło dla rozpoczęcia procedury przetargowej i zakupu wozów strażackich. Potrzeby są ogromne. Ochotnicze Straże Pożarne dysponują obecnie 1800 samochodami, ale ich średnia wieku to 34 lata. – Na nowy sprzęt czekają strażacy i mieszkańcy. Cieszę się, że strażacy potrafią sięgać po to, co poprawi ich sprawność, usprawni działanie operacyjne wtedy, kiedy trzeba nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Społeczeństwo będzie czuło się bezpieczniej wiedząc, że taki sprzęt jest dostępny  – podkreślił Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego. Jak bardzo potrzebny jest nowy sprzęt wiedzą najlepiej sami strażacy. –  W roku 2016 straż nałęczowska wyjeżdżała do akcji ratowniczych 140 razy. Mamy 20 letniego awaryjnego jelcza. Musimy go zastąpić, staramy się o ciężki samochód – mówił Marian Żaba, prezes OSP Nałęczów

Partnerem wiodącym projektu jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP reprezentowany przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubelskiego. Na terenie województwa lubelskiego działają 1753 jednostki OSP, w których służy ponad 60 tys. strażaków. – To nasza wspólna sprawa, aby bezpieczeństwo na terenie województwa było na najwyższym poziomie. Taką przychylnością, z jaką spotykamy się w naszym regionie, żadne inne województwo nie może się pochwalić – podkreślił Marian Starownik, prezes Zarządu Wojewódzkiego OSP.

Zakup wozów strażackich jest możliwy dzięki projektowi, który OSP realizują wspólnie z 43 samorządami gminnymi. Łączna wartość projektu to blisko 32 mln złotych. Dofinansowanie w ramach RPO WL  2014-2020 wynosi 19 mln złotych.