Nowa pracownia CT i RTG w szpitalu w Białej Podlaskiej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej uruchomił dodatkową pracownię tomografii komputerowej i rentgenowskiej, która znajduje się w budynku Centrum Chorób Zakaźnych i Ftyzjopulmonologicznych. Pracownia została wyposażona w wysokiej klasy tomograf komputerowy 16-rzędowy oraz aparat RTG o łącznej wartości ponad 2 mln zł. Zakup aparatu RTG z ramieniem C był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu województwa lubelskiego w kwocie prawie 1 mln zł.

Zakupiony w 2017 roku z budżetu województwa aparat RTG z ramieniem C pozwala poprzez wizualizację procesu kontrolować procedurę wprowadzania elektrod do jam serca. Aparat znajduje się w pracowni wszczepiania stymulatorów na Oddziale Kardiologii bialskiego szpitala.

W szpitalu funkcjonuje Dział Diagnostyki Obrazowej, gdzie realizowane są świadczenia w zakresie m.in. badań tomografii komputerowej i RTG. Uruchomienie dodatkowego punktu podyktowane jest rosnącym zapotrzebowaniem na te usługi. W celu kompleksowej diagnostyki oraz zwiększenia jakości świadczonych usług, jak też skrócenia czasu oczekiwania na badania uruchomiona została druga Pracownia Tomografii Komputerowej i Rentgenowskiej.

Uroczystego przecięcia wstęgi do nowej pracowni tomografii dokonali marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski oraz kierownik Działu Diagnostyki Obrazowej lek. med. Andrzej Duda. Po ponad 40 latach pracy ze szpitalem pożegnał się dr n. med. Zbigniew Kamiński, ordynator Oddziału Chirurgicznego. Z tej okazji Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę o przyznaniu odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”, którą wręczył marszałek województwa.