Miliony na rozbudowę dróg wojewódzkich

Zarząd Województwa podjął decyzję o dofinansowaniu w ramach RPO WL kolejnych dróg wojewódzkich. Tym razem uruchomiono środki na rozbudowę dróg nr 815 i 837. Dofinansowanie tych dwóch inwestycji wyniesie 285 mln złotych. W tym roku w ramach RPO WL na inwestycje drogowe uruchomionych zostało w sumie 570 mln złotych.

Cieszę się, że kończymy rok kolejną dobrą wiadomością. W ubiegłym tygodniu podpisaliśmy pierwsze umowy na dofinansowanie unijnych projektów związanych z zieloną energią. Teraz uruchamiamy środki na rozbudowę dróg wojewódzkich. Dzięki dofinasowaniu rozbudujemy 80 km dróg – mówił Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego.

Prace trwają już na drodze nr 835, rozbudowa dotyczy odcinka Piotrków-Wysokie o długości 17 km. W trakcie realizacji jest także rozbudowa drogi nr 846 Małochwiej Duży-Wojsławice-Teratyn. Po podpisaniu umów z wykonawcami ruszą prace na drogach 814 i 829. Rozbudowa drogi 814 dotyczy ponad 14 km odcinka Niewęgłosz – skrzyżowanie z drogą 815. Kolejną inwestycją jest rozbudowa odcinka Łęczna-Biskupice na drodze nr 829. Na unijne dofinasowanie mogą liczyć także droga nr 815, rozbudowa na odcinku Lubartów-Parczew oraz droga 837, rozbudowa na odcinku Nielisz-Sitaniec.

Mapa z zaznaczonymi inwestycjami drogowymi finansowanymi w ramach RPO WL
Mapa z zaznaczonymi inwestycjami drogowymi finansowanymi w ramach RPO WL