Posiedzenie Prezydium WRDS WL w dniu 13 stycznia 2023 r.

13 stycznia 2023 r. odbyło się ostatnie posiedzenie Prezydium WRDS WL w trwającej VII kadencji pod przewodnictwem Pana Dariusza Jodłowskiego.

Członkowie Prezydium WRDS WL zweryfikowali plan pracy rocznej pod kątem omówionych tematów, zgłoszonych przez wszystkie strony dialogu na początku 2022 roku jako istotnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego województwa lubelskiego. Wspólnie ustalono, że tematami, które zostaną podjęte podczas planowanego w dniu 27 stycznia 2023 r. posiedzenia plenarnego będą: „Interpretacja odpowiedzi Minister Klimatu i Środowiska na Stanowisko nr 9/2022 WRDS WL w sprawie szczególnych rozwiązań służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu i jej konsekwencje dla mieszkańców budynków wielkolokalowych i przedsiębiorców” oraz omówienie wniosku złożonego przez NSZZ Solidarność w PGE Dystrybucja S.A. dotyczącego istotnej kwestii społeczno-gospodarczej dla województwa lubelskiego.

Ponadto Prezydium WRDS WL omówiło kwestie organizacyjne związane ze zbliżającym się przejęciem przez Wojewodę Lubelskiego VIII kadencji przewodnictwa WRDS WL oraz zapoznało się z korespondencją wpływającą do Biura WRDS WL.


Na prośbę Prezydium WRDS WL po zakończonym posiedzeniu odbyło się spotkanie, na które zostali zaproszeni przedstawiciele Departamentu Zarządzania Programami Regionalnymi UMWL, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie oraz członkowie WRDS WL wraz z przedstawicielami organizacji wchodzących w skład Rady. Celem spotkania było przedstawienie Priorytetów, celów szczegółowych i instrumentów dostępnych dla partnerów społecznych w zbliżających się naborach do programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

galeriaGALERIA