Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie uprzejmie informuje, że Samorząd Województwa Lubelskiego dokonał wyboru realizatorów następujących programów polityki  zdrowotnej.

  1. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie lubelskim w latach 2016-2021”.

Program skierowany jest do dzieci od 2 do 5 roku życia zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego.

Realizator programu: CM Luxmed Sp. z o.o. w Lublinie.

  1. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie lubelskim na lata 2020-2025”.

Program skierowany jest do osób dorosłych powyżej 65 roku życia zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego.

Realizator programu: CM Luxmed Sp. z o.o. w Lublinie.

  1. „Program profilaktyki raka skóry dla mieszkańców województwa lubelskiego na lata 2018 – 2021”.

Program skierowany jest do osób dorosłych zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego.

Realizator programu: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie.

  1. „Program prozdrowotny w zakresie zapobiegania chorobom kręgosłupa oraz fizjoprofilaktyki dotyczącej ergonomii pracy na lata 2017 – 2021”.

Program skierowany jest do osób dorosłych zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego.

Realizator programu: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie.

Zachęcamy do wzięcia udziału w powyższych programach.

Szczegółowych informacji dotyczących udziału w programach udzielają realizatorzy.

CM Luxmed Sp. z o.o. w Lublinie – tel. 081 532-37-11

WOMP CP-L w Lublinie – tel. 081 533-00-34