Profilaktyka zakażeń pneumokokowych – konkurs ofert

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w roku 2019 pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie lubelskim w latach 2016-2021”.

Potrzeba realizacji niniejszego programu wynika przede wszystkim z sytuacji epidemiologicznej. Infekcje wywoływane przez pneumokoki są nadal jednym z najważniejszych problemów zdrowia publicznego. Bakterie te mogą być przyczyną groźnych dla życia i zdrowia chorób, takich jak zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych czy sepsa. Grupą szczególnie narażoną są dzieci poniżej 2 roku życia (ze względu na niedojrzały układ immunologiczny) oraz osoby dorosłe 60+.

W związku z powyższym podejmowane są działania w przedmiotowym zakresie, których celem jest poprawa stanu zdrowia poprzez przeprowadzenie skutecznych szczepień przeciwko pneumokokom.

 

Szczegółowe informacje na stronie BIP UMWL:

https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=88&p1=szczegoly&p2=1355929