Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w 2022 roku pn. „Program prozdrowotny w zakresie zapobiegania chorobom kręgosłupa oraz fizjoprofilaktyki dotyczącej ergonomii pracy na lata 2022 – 2026 (kontynuacja programu realizowanego w latach 2012-2015 oraz 2017-2021)”. Zespoły bólowe kręgosłupa stanowią istotny problem współczesnej medycyny. Uznawane są za jeden z ważniejszych problemów społecznych i zdrowotnych społeczeństwa, mimo że nie powodują bezpośredniego zagrożenia życia. Zgodnie z analizą sytuacji epidemiologicznej kraju oraz województwa lubelskiego na podstawie danych Bazy Analiz Systemowych i Wdrożeniowych, choroby układu mięśniowo – szkieletowego to jedna z głównych przyczyn niepełnosprawności bądź utraty lat życia spowodowanej niepełnosprawnością ludności kraju i województwa lubelskiego. Uwarunkowania cywilizacyjne takie jak: pośpiech, stres, ogólny wzrost intensywności życia powodują wzrost liczby chorych z bólami kręgosłupa. Problem dotyka nie tylko osób starszych, ale również osoby w młodszym wieku. Biorąc pod uwagę aspekt ekonomiczny, choroby kręgosłupa powodują coraz częściej absencję pracowników w miejscu pracy, a także ich ograniczoną wydajność, co powoduje straty i dodatkowe koszty dla pracodawcy.

Szczegółowe informacje na stronie BIP UMWL