Fundacja Urszuli Jaworskiej przy współpracy sektora prywatnego i publicznego w tym Ministerstwa Zdrowia, stworzyła projekt pod nazwą Pacjent w badaniach klinicznych, który został objęty patronatem Ministerstwa Rozwoju i Rzecznika Praw Pacjenta. 

Celem projektu jest dostarczenie pacjentom i ich rodzinom  rzetelnej i aktualnej wiedzy na temat badań klinicznych, standardów, zasad i wymagań dotyczących procesu przystępowania do badania klinicznego, dalej – uczestnictwa w badaniu oraz jego zakończeniu w jak najbardziej przystępnej formie w jednym serwisie.

Szersze informacje dotyczące idei, celu i wyzwań jakie stawiają sobie realizatorzy projektu można znaleźć na stronie internetowej pod którą funkcjonuje projekt od 17 lutego 2020 r.