Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs ofert, na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie lubelskim w latach 2016-2021”.

Infekcje wywoływane przez pneumokoki są obecnie jednym z najważniejszych problemów zdrowia publicznego. Bakterie te mogą być przyczyną groźnych dla życia i zdrowia chorób, takich jak sepsa, zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, z powodu których co roku na świecie umiera ok. 1,6 miliona osób.
Grupą szczególnie narażoną na infekcje pneumokokowe są dzieci, a także osoby starsze i przewlekle chore. Niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ze strony pneumokoków wynika między innymi z: ich wyjątkowej zjadliwości, powszechności ich występowania, a także – rosnących w ostatnich dekadach – zapadalności na choroby pneumokokowe oraz oporności bakterii na antybiotyki.

Wprowadzenie programu szczepień przeciwko pneumokokom, zwiększy dostępność do skutecznej szczepionki, i w sposób znaczący przyczyni się do poprawy zdrowia lokalnej społeczności.

Ponowny konkurs ofert!