Skansen oczami młodych artystów

W Muzeum Wsi Lubelskiej gości poplenerowa wystawa prac pt. Skansen-inspiracje 2019. Autorami dzieł są studenci Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Wystawę będzie można oglądać od 7 do 31 października 2020 r. w godzinach pracy Muzeum, w sieni ratusza z Głuska.