Szkoła policealna to miejsce, w którym w krótkim czasie zdobędziesz praktyczny i poszukiwany na rynku zawód.

Oferujemy naukę na kierunkach w branży: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, fryzjersko-kosmetycznej, ogrodniczej, ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia oraz ekonomiczno-administracyjnej. Kliknij nazwę miasta, które Cię interesuje i sprawdź ofertę edukacyjną oraz kierunki kształcenia na stronie szkoły:

(wszystkie poniższe linki otwierają się w nowej karcie)

Rekrutacja zakończy się 11 sierpnia 2022 r. Z oferty mogą skorzystać wszyscy, którzy ukończyli szkołę średnią (liceum lub technikum). Nie jest wymagane świadectwo maturalne. Nauka odbywa się  w systemie dziennym (5 dni w tygodniu), stacjonarnym (3 dni w tygodniu) i zaocznym (co drugi weekend). Kandydaci przyjmowani są bez ograniczeń wiekowych. Nauka jest darmowa dla obywateli Polski, obcokrajowcy mogą zostać zwolnieni z opłat ze względu na trudną sytuację materialną (więcej informacji udzieli sekretariat szkoły).

Dokumenty potrzebne do rozpoczęcia nauki to świadectwo ukończenia szkoły średniej i zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (skierowanie na badanie wystawi szkoła). Wszystkie szkoły znajdują się w dogodnych lokalizacjach i są dobrze skomunikowane. Każda ze szkół jest wyposażona  w profesjonalne pracownie do zajęć praktycznych. Kadry nauczycielskie tworzą praktycy nauczanych zawodów.

Zawody w których kształcimy:

 • Asystentka stomatologiczna,
 • Higienistka stomatologiczna,
 • Opiekun medyczny,
 • Ortoptystka,
 • Protetyk słuchu,
 • Technik dentystyczny,
 • Technik elektroniki i informatyki medycznej,
 • Technik elektroradiolog,
 • Technik farmaceutyczny,
 • Technik masażysta,
 • Technik sterylizacji medycznej,
 • Technik ortopeda,
 • Terapeuta zajęciowy,
 • Florysta,
 • Technik usług kosmetycznych,
 • Podolog,
 • Asystent osoby niepełnosprawnej,
 • Opiekun w domu pomocy społecznej,
 • Opiekun osoby starszej,
 • Opiekunka dziecięca,
 • Opiekunka środowiskowa,
 • Technik BHP,
 • Technik ochrony fizycznej osób i mienia,
 • Technik administracji.

Jednocześnie informujemy o możliwości skorzystania z bezpłatnej nauki języka polskiego w ramach projektu „Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego”. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu (81) 44 16 210.


Отримання професій за 0 злотих. Триває набір!

Школа для дорослих – це місце, де за короткий час ви зможете отримати практичну та затребувану на ринку праці професію.

Пропонуємо навчання на факультетах у галузі: медичної опіки, соціальної допомоги, косметології, садівництва, охорони та безпеки осіб та майна, економіко-адміністративній. Натисніть на назву міста, яке вас цікавить, і перевірте пропозицію та напрямки навчання на веб-сайті школи:

Набір триватиме до 11 серпня 2022 року. З освітньої пропозиції можуть скористатися всі, хто закінчив середню школу (ліцей або технікум). Не вимагається сертифікат ЗНО. Навчання відбувається денно (5 днів на тиждень), стаціонарно (3 дні на тиждень) та заочно (що 2 вихідні). Кандидати приймаються без вікових обмежень. Навчання безкоштовне для громадян Польщі, іноземці можуть бути звільнені від оплати через скрутне фінансове становище (додаткову інформацію можна отримати в секретаріаті школи).

Документи необхідні для навчання: свідоцтво про закінчення середньої школи та медична довідка про відсутність протипоказань до виконання фаху (направлення на медогляд надає школа). Всі школи розташовані у хороших локалізаціях та мають хороший доїзд. Кожна школа обладнана професійними лабораторіями для проведення практичних занять. Педагогічний колектив складається з викладачів-практиків професій, яких навчають.

Професії, яких навчаємо:

 • Асистент стоматолога,
 • Зубний гігієніст,
 • Медичний опікун,
 • Ортоптист,
 • Спеціаліст зі слухових апаратів,
 • Зубний технік,
 • Технік електроніки та медичної інформатики,
 • Рентген-лаборант,
 • Технік-фармацевт,
 • Технік-масажист,
 • Технік медичної стерилізації,
 • Технік-ортопед,
 • Ерготерапевт,
 • Флорист,
 • Технік косметолог,
 • Подолог,
 • Асистент людини з інвалідністю,
 • Опікун в будинку пристарілих,
 • Опікун літньої людини,