Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań na temat programów stypendialnych realizowanych m.in. przez samorządy w Polsce.

Według najnowszego raportu z badań Fundacji Dobra Sieć „Mapa stypendiów III” aż 363 jednostki samorządowe udzielają pomocy stypendialnej mieszkańcom.

Według Fundacji Dobra Sieć – autora w/w raportu realizacja programów stypendialnych przez samorządy to możliwość tworzenia trwałych relacji z otoczeniem, wspierania obszarów priorytetowych dla gminy, powiatu czy województwa: edukacji, przedsiębiorczości, rozwoju kompetencji i talentów mieszkańców.