Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą współczesnej roli dziedzictwa kulturowego pn. ,,Dziedzictwo kulturowe jako zasób rozwojowy”.

Celem konkursu jest popularyzacja wyników oryginalnych badań naukowych dotyczących współczesnej roli materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz zachęcenie młodych badaczy do prowadzenia dalszych badań w tym zakresie.

Prace konkursowe można zgłaszać w formie elektronicznej do 30 czerwca 2021 roku.

Szczegóły na stronie organizatora.