Europa po Wielkiej Wojnie – wystawa plenerowa przed CSK

Do 11 maja przed Centrum Spotkania Kultur oglądać można wystawę plenerową pt. „Po Wielkiej Wojnie. Nowa Europa 1918–1923”. Ekspozycja, przygotowana przez Europejską Sieć Pamięć i Solidarność we współpracy z międzynarodowym gronem historyków, stanowi próbę syntezy burzliwych początków dwudziestolecia międzywojennego, ze szczególnym uwzględnieniem historii Europy Środkowo-Wschodniej. Składa się na nią ponad 200 ujętych w interaktywną formę materiałów archiwalnych – fotografii, dokumentów, filmów, map oraz indywidualnych świadectw pamięci.