Centrum Spotkania Kultur w Lublinie ogłasza nabór do cyklu szkoleniowego pt. Inkubator Młodej Kultury skierowanego do osób prowadzących działalność w sferze edukacji kulturowej. To pierwszy etap konkursu Bardzo Młoda Kultura.

Program dotacyjny Bardzo Młoda Kultura realizowany jest w cyklu trzyletnim. Obecnie trwa druga edycja zaplanowana na lata 2019-2021. Celem programu jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej, podkreślenie znaczenia kultury jako narzędzia budowania ważnych społecznie postaw i umiejętności.

Operatorem programu jest Narodowe Centrum Kultury, zaś za jego realizację na terenie województwa lubelskiego odpowiada Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Zachęcamy do udziału w programie.

Szczegóły na stronie operatora programu.