37. Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej

Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie jest największym świętem twórczości teatralnej środowisk wiejskich i  wydarzeniem artystycznym wzbogacającym kulturalny krajobraz województwa lubelskiego.

Co roku na tarnogrodzkiej scenie możemy zobaczyć nasze ludzkie sprawy wplecione w dawne obrzędy, zwyczaje, a wszystko w ciekawej, często zaskakującej, formie artystycznej wypowiedzi.   Oprócz walorów artystycznych, prezentowane podczas sejmiku przedstawienia mają bezcenną wartość, zwłaszcza dla wielkomiejskiej publiczności oraz młodego pokolenia mieszkańców wsi – stanowią doskonałą formę przechowywania i upowszechniania  wiedzy na temat kultury ludowej.

Tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej odbędzie się w dniach 16-18 października.

Organizatorami wydarzenia są: Towarzystwo Kultury Teatralnej oraz Tarnogrodzki Ośrodek Kultury.