230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

3 maja 1791 roku, po latach niewoli, wewnętrznych waśni i sporów, Polakom zaświeciła „jutrzenka swobody”. Konstytucja uchwalona przez Sejm Wielki była pierwszą w Europie ustawą zasadniczą, która wprowadzała trójpodział władzy, powszechną niepodległość, kładła kres anarchii oraz gwarantowała wolność wyznania. Stanowiła zwieńczenie oświeceniowej myśli najbardziej światłych obywateli ówczesnej Polski oraz podstawę nowoczesnego państwa.

Mając na uwadze znaczenie Konstytucji 3 Maja jako ważnego elementu zbiorowej świadomości, Sejm RP ustanowił rok 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja. Aby zachęcić Polaków do wspólnego świętowania jubileuszu, instytucje kultury przygotowały bogatą ofertę kulturalną skierowaną do szerokiego grona odbiorców.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą , jak również odwiedzenia strony internetowej przygotowanej w związku z 230. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja.