Wykorzystanie narzędzi planistycznych dla podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej gmin

Uprzejmie informujemy, że  Instytut Rozwoju Miast i Regionów organizuje wydarzenie „Wykorzystanie narzędzi planistycznych dla podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej gmin”, które odbędzie się w formie on-line (na platformie Zoom) 14 lipca 2022 roku w godz. 10.00-13.30. 

Warsztaty wdrożeniowe organizowane są w ramach Programu „Rozwój lokalny”, w którym Instytut Rozwoju Miast i Regionów, jako partner Związku Miast Polskich, świadczy wsparcie doradczo-eksperckie i szkoleniowe w zakresie budowania potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityk rozwoju. 

W ramach planowanego wydarzenia odbędą się dwa warsztaty wdrożeniowe na temat:

  • założeń reformy systemu planowania przestrzennego z udziałem przedstawiciela Departamentu Planowania Przestrzennego w Ministerstwie Rozwoju i Technologii,
  • stosowania narzędzi planistycznych jako elementu podnoszącego atrakcyjność inwestycyjna gmin. 

Celem warsztatów jest zapoznanie się z reformą systemu planowania przestrzennego oraz spojrzenie na politykę proinwestycyjną z punktu widzenia stosowania narzędzi planistycznych w zarządzaniu przestrzenią i gospodarce nieruchomościami. 

Założeniem Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego w ramach NMF i MF EOG 2014-2021 jest wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej poprzez podniesienie jakości życia dla wszystkich mieszkańców  i użytkowników średnich i małych miast oraz tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Operatorem Programu „Rozwój Lokalny” jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, liderem projektu Związek Miast Polskich (ZMP), a partnerami: Instytut Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR), Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych (KS).  

W imieniu organizatorów zachęcamy do udziału wydarzeniu! Poniżej znajdą Państwo: Program wydarzenia „Wykorzystanie narzędzi planistycznych dla podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej gmin” oraz Formularz rejestracyjny na warsztaty „Wykorzystanie narzędzi planistycznych dla podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej gmin”