Priorytety Polskiej Delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów

Podczas sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów, która odbyła się w dniach 7-8 lutego 2017 r. zostały zaprezentowane priorytety Polskiej Delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów. Członkowie polskiej delegacji w Europejskim Komitecie Regionów reprezentują interesy polskich samorządów. W tym celu aktywnie pracują we wszystkich komisjach Europejskiego Komitetu oraz podczas sesji plenarnych, dbając o odpowiednie uwzględnianie polskich stanowisk. 

W ramach swoich obowiązków współpracują z Radą UE, Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską. Polska delegacja pozostaje w bieżącym kontakcie ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE, aby wszędzie tam, gdzie jest to zasadne uzgadniać wspólne działania.

Obszary priorytetowe, na których polska delegacja będzie koncentrowała swoje prace zgodne są z aktualnymi priorytetami Europejskiego Komitetu Regionów oraz programem prac Komisji Europejskiej na 2017 r i obejmują:

♦ Przyszłość polityki spójności po 2020 roku,
♦ Wspólna polityka rolna i rozwój obszarów wiejskich,
♦ Budżet unijny,
♦ Rozwój i wsparcie dla polskiej nauki,
♦ Stymulowanie zatrudnienia i wzrost gospodarczy,
♦ Unia energetyczna i polityka ochrony środowiska,
♦ Polityka migracyjna i ochrona zewnętrznych granic UE,
♦ Przyszłość wspólnej Europy.

Szczegóły i dodatkowe informacje