Informujemy, że  Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 28 lutego 2017 roku podjął uchwałę nr CLXV/3344/2017 w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operację typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020.…

Czytaj więcej

27 stycznia br. zakończyły się konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022”. Zmiana  dotyczyła uwzględnienia w wykazie (załączniku nr 2 do uchwały) Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego jako Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Regionu Północno-Zachodniego. Więcej na ten temat…

Czytaj więcej

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ogłosił kolejne konkursy na realizację tzw. projektów „miękkich”. Przewidziane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego to 48 mln zł. Z pieniędzy mogą skorzystać osoby, które nie boją się ryzyka prowadzenia własnej firmy. Powstaną także nowe miejsca w przedszkolach. Pierwszy konkurs dotyczy Rozwoju przedsiębiorczości w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że parafia rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: Koncert pn. Pamiętamy, które realizowane będzie od dnia 15 marca 2017 r. do dnia 6 maja 2017 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2017 r. wyraził zgodę na zlecenie tego zadania…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy Otwórzmy Swoje Serca w Zamościu złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. Przegląd Poezji Recytowanej i Śpiewanej Osób Niepełnosprawnych „O Księżyc Twardowskiego”, które realizowane będzie od dnia 11 sierpnia 2017 r. do dnia 31 października 2017 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Jazzowe w Białej Podlaskiej złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „X Biała Blues Festiwal”, które realizowane będzie od dnia 15 marca 2017 r. do dnia 10 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 1 lutego 2017 r. wyraził zgodę na zlecenie tego zadania…

Czytaj więcej

246,15 ha dla maku niskomorfinowego oraz 190,76 ha dla konopi włóknistych, to proponowana powierzchnia upraw tych roślin w regionie lubelskim w 2017 roku. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w tej sprawie został właśnie poddany konsultacjom. Przypomnijmy, że zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224) sejmiki wojewódzkie, po zasięgnięciu…

Czytaj więcej

Informujemy, że Wspólny Sekretariat Programu Interreg Europa zapowiedział otwarcie drugiego naboru na dzień 1 marca 2017 r. Trzeci nabór będzie otwarty we wszystkich priorytetach programu, tj. Badania i innowacje, Konkurencyjność MŚP, Gospodarka niskoemisyjna, Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami. Pakiet dla wnioskodawców  Wnioskodawców obowiązują dokumenty dostępne w Application pack zamieszczonym na stronie → www.interregeurope.eu. Wspólny Sekretariat (Lille,…

Czytaj więcej

Zakończyły się konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Poniżej zamieszczamy sprawozdanie z ich przebiegu.   → Sprawozdanie    Przypomnijmy, że głównym celem uchwały dotyczącej KPK jest uszczegółowienie przebiegu granic parku oraz jego otuliny, a także określenie szczególnych celów ochrony oraz zakazów wybranych spośród katalogu zakazów z ustawy z dnia 16 kwietnia…

Czytaj więcej

Szykuje się zmiana załącznika nr 2 do uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022” (PGO 2022). Dotyczy ona uwzględnienia w nim Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego jako Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Regionu Północno-Zachodniego. Proponowane wpisy zostają poddane konsultacjom społecznym, które potrwają do 27…

Czytaj więcej

„Konkurs – Sport Wspieranie 2017 – Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym na terenie województwa lubelskiego” – rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania. Dnia 17 stycznia 2017 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w Uchwale Nr CLVIII/3177/2017 dokonał wyboru ofert…

Czytaj więcej

Rusza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania turystyki i krajoznawstwa w formie powierzenia i wspierania w 2017 r. Termin składania ofert upływa 13 lutego 2017 r. 10 stycznia 2017 br. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr CLVII/3140/2017 ogłosił otwarty konkurs ofert  na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w dziedzinie wspierania turystyki i krajoznawstwa…

Czytaj więcej