Zapraszamy na spotkanie w ramach projektu BRIDGES

Informujemy, że 6 listopada br. w godz. 8.30 – 9.30 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym przy ul. Grottgera 2, odbędzie się spotkanie informacyjne dla interesariuszy projektu BRIDGES (Program Interreg Europa 2014 – 2020).  Po spotkaniu zaplanowane są indywidualne rozmowy z przedstawicielami centrów transferu wiedzy i technologii lubelskich uczelni oraz Lubelskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Agenda spotkania:

do-pobraniaDO POBRANIA

spotkanie interesariuszy_Bridges_agenda

W dniu 6 listopada w godz. 9.45 – 13.40 w LCK,  odbędzie się także spotkanie organizowane przez  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, podczas którego zaprezentowane  zostaną aktualne możliwości uzyskania dofinansowania na projekty o charakterze innowacyjnym ze środków krajowych, a także  przykłady doświadczeń przedsiębiorców już realizujących takie projekty. Rejestracja na stronie pod linkiem.