W dniu 18 września gościem wicemarszałka Michała Mulawy był Dries Willems – Generalny Przedstawiciel Rządu Flandrii w Polsce. Głównym celem przyjazdu dyplomaty były rozmowy na temat współpracy polsko-flandryjskiej. Flandria to jeden z trzech regionów federalnych Belgii położony w północnej części kraju i zamieszkiwany głównie przez ludność niderlandzkojęzyczną. Obecne stosunki miedzy Flandrią a Polską są w…

Czytaj więcej

Wicemarszałek Michał Mulawa spotkał się z Ambasadorem Republiki Czeskiej w Warszawie Iwanem Jestřábem. Rozmowy dotyczyły współpracy międzyregionalnej, m.in. w kontekście pandemii COVID-19. Wicemarszałek podkreślił, że Województwo przy wsparciu tarczy antykryzysowej, pomocy rządowej oraz UE skutecznie stara się przeciwdziałać gospodarczym następstwom pandemii. Województwo liczy na bliską współpracę zarówno na forum Grupy Wyszehradzkiej jak i w kontekście…

Czytaj więcej

Dzisiaj w Lublinie odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych Litwy, Polski i Ukrainy. Tematem wydarzenia była sytuacja dot. bezpieczeństwa w regionie oraz reformy realizowane na Ukrainie. Minister spraw zagranicznych Litwy Linas Linkevičius wespół z szefem dyplomacji polskiej Jackiem Czaputowiczem i ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kulebą podpisali deklarację, która zakłada utworzenie „Trójkąta Lubelskiego”. Celem „Trójkąta…

Czytaj więcej

Decyzją Czeskiej Agencji Narodowej projekt „Wsparcie atrakcyjności zawodów medycznych i opieki społecznej w regionach” został zatwierdzony do realizacji i otrzymał wsparcie finansowe z programu ERASMUS + w wysokości ponad 160 tysięcy euro. Projekt będzie wdrażany od października 2020 r. do marca 2023 r. Mający na celu wymianę doświadczeń w zakresie wspierania atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w…

Czytaj więcej

Konferencja finałowa projektu ROSIE – Odpowiedzialne i Innowacyjne MŚP odbyła się 23 czerwca 2020 r. w formie spotkania online. Było to już ostatnie wydarzenie realizowane w ramach projektu gromadzące wszystkich partnerów, przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, środowiska akademickiego, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu i ministerstw z ośmiu krajów partnerstwa tj. Włoch, Węgier, Czech, Słowacji,…

Czytaj więcej

Serdecznie zapraszamy do udziału w Finałowym Wydarzeniu projektu ROSIE, w którym Województwo Lubelskie pełni rolę partnera i koordynatora pakietu zadaniowego Faza pilotażowa. Spotkanie odbędzie się w dniu 23 czerwca 2020 r. (wtorek) od godziny 9.30 do 13.00, zgodnie z załączoną Agendą. Organizatorem konferencji jest TGZ – Technologie und Gründerzentrum Bautzen GmbH (Niemcy) oraz Partner Wiodący…

Czytaj więcej

Bazując na długoletniej współpracy z Województwem Lubelskim, chińska Prowincja Henan podarowała Lubelszczyźnie materiały ochrony indywidualnej. Transport 50 tys. maseczek ochronnych oraz 10 tys. fartuchów chirurgicznych po ponad dwutygodniowej podróży z Zhengzhou, stolicy partnerskiej prowincji, 28 maja dotarł do Lublina. Jak zaznaczył Marszałek Województwa Lubelskiego, dar ten jest wyrazem solidarności z mieszkańcami naszego regionu i ogromnym wsparciem…

Czytaj więcej

Siódme spotkanie partnerów projektu, zorganizowane w dniu 27 maja 2020 r. w formie on-line, stanowiło ostatnie wydarzenie tego typu w ramach trzyletniego przedsięwzięcia międzynarodowego, jakim był projekt ROSIE- Odpowiedzialne i Innowacyjne MŚP. Uczestnicy telekonferencji podsumowali postępy prac, szczególnie w zakresie przygotowywanego dla każdego z regionów dokumentu Mapy Drogowej (dokument strategiczny diagnozujący poziom odpowiedzialnych innowacji  –…

Czytaj więcej

20 maja o godz. 11:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Tomaszowie Lubelskim odbyło się pierwsze zebranie założycielskie Stowarzyszenia Samorządów Euroregion „Roztocze”. W spotkaniu uczestniczyło 33 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z województw lubelskiego i podkarpackiego. Wyłoniono pięcioosobowy zarząd, na czele którego stanął burmistrz Tomaszowa Lubelskiego Wojciech Żukowski. Priorytetem w zakresie działalności Euroregionu „Roztocze”…

Czytaj więcej

Rezultaty projektu Rosie (Odpowiedzialne i innowacyjne MŚP) zostały zaprezentowane podczas konferencji on-line w dniu 29 kwietnia br., w której udział wzięli przedstawiciele samorządów, świata nauki i przedsiębiorców. Do jednej z najważniejszych faz projektu należał etap wdrożeniowy, podczas którego 5 małych i średnich przedsiębiorstw implementowało założenia odpowiedzialnych innowacji do swojej działalności. W ich efekcie 3 przedsiębiorstwa…

Czytaj więcej

W ramach współpracy Województwa Lubelskiego z Chińską Republiką Ludową oraz Ambasadą ChRL w Polsce, Prowincja Hunan podarowała Lubelszczyźnie 10 tys. maseczek ochronnych. Początkowo Chińczycy zadeklarowali pomoc w postaci 5 tys. sztuk, jednak liczba ta wzrosła dwukrotnie. Jak zadeklarował Marszałek Województwa Lubelskiego, Pan Jarosław Stawiarski, darowizna jest wyrazem dobrej woli i ogromnym wsparciem dla jednostek ochrony zdrowia…

Czytaj więcej

Zapoznaj się z założeniami koncepcji Odpowiedzialnych Innowacji i doświadczeniami lubelskich MŚP w realizacji Programu Odpowiedzialnych Innowacji w ich firmach. Okazję do tego stanowić będzie konferencja on-line podsumowująca realizację projektu ROSIE – Odpowiedzialne i innowacyjne MŚP. W czasie spotkania zaprezentujemy kluczowe rezultaty projektu, w tym założenia Mapy Drogowej w zakresie Odpowiedzialnych Innowacji wypracowanej w czasie spotkań…

Czytaj więcej