Finansowanie wspólnych projektów, potencjalne kierunki współpracy i wsparcie polsko-ukraińskich partnerstw na poziomie lokalnym były głównymi tematami spotkania przedstawicieli władz i organizacji pozarządowych z Obwodu Lwowskiego i Województwa Lubelskiego. Reprezentanci władz lokalnych i organizacji pozarządowych z Obwodu Lwowskiego uczestniczyli w roboczym spotkaniu zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Rozmowom przewodniczył Wicemarszałek Województwa Zbigniew Wojciechowski wraz z…

Czytaj więcej

W dniu 8 sierpnia gościem wicemarszałka Dariusza Stefaniuka był konsul honorowy RP w Las Vegas John Petkus. Głównym celem spotkania były rozmowy na temat kolejnych możliwości współpracy Województwa Lubelskiego z partnerami z USA, w tym głównie z Nevady. Jednym z elementów współpracy gospodarczej jest program NLAB Nevada -Lubelskie Acceleration Bridge. Podczas czerwcowej wizyty w USA,…

Czytaj więcej

Współfinansowany z programu Erasmus+ projekt CIVEEL „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy” zbliża się ku końcowi. Na ostatniej prostej wszyscy partnerzy projektu spotkali się we Francji, aby podsumować zrealizowane działania oraz rozważyć perspektywy dalszej współpracy. Wizyta we Francji była również okazją do promocji rezultatów projektu. W tym celu w dniu 10…

Czytaj więcej

„Aktywni dla Polski” to program stypendialny dla młodych osób pochodzenia polskiego z Ukrainy i Białorusi, które aktywizują się w swoich małych wspólnotach, prowadząc działalność polonijną. Jest to wyróżnienie dla osób, które kultywują polską tradycję, język i zwyczaje narodowe, jednocześnie działając na rzecz swoich społeczności. Ze stypendystami programu spotkał się p. Michał Mulawa, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego.…

Czytaj więcej

We Włoszech odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu ENES-CE: Collaboration between public bodies and citizen energy groups in implementing „local energy strategies in Central Europe”, realizowanego przez Województwo Lubelskie jako partnera,  w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020. W pierwszym dniu spotkania dokonano przeglądu działań projektowych, zaprezentowanych przez partnera wiodącego projektu Gminę Forli.  Następnie przedstawiciele…

Czytaj więcej

Rozwój ukraińskich regionów w świetle integracji euroatlantyckiej, efektywna współpraca pomiędzy biznesem, społecznościami lokalnymi i państwem a także odnawialne źródła energii i instrumenty finansowania zrównoważonego rozwoju były tematami IV Forum Rozwoju Regionalnego w Truskawcu na Ukrainie. Województwo Lubelskie podczas wydarzenia reprezentował Członek Zarządu Województwa, Zdzisław Szwed. Już od 4 lat koniec czerwca w Truskawcu to czas…

Czytaj więcej

W dniach 12 – 14 czerwca 2019 r. przebywała na Lubelszczyźnie delegacja Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej z Ukrainy. Delegacja, pod przewodnictwem pana Ihora Chulipy, Dyrektora Departamentu Gospodarki i Integracji  Europejskiej Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej uczestniczyła w Międzynarodowej Konferencji poświęconej drogownictwu (12.06.2019), wzięła udział w posiedzeniu Komitetu Sterującego Projektu (13.06.2019),  a następnie w wizycie studyjnej na…

Czytaj więcej

Wystawy, targi językowo-edukacyjne, regionalne stoiska promocyjne a także koncerty i spektakle to główne atrakcje II edycji Dnia Polskiego w Mińsku. W tym roku mieszkańcy stolicy Białorusi mogli odwiedzić stoisko Województwa Lubelskiego. Największe zainteresowanie budziły atrakcje turystyczne i Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo. Nie brakowało także pytań o możliwości kształcenia czy ofertę turystyczną dla rodzin. 15…

Czytaj więcej

12 czerwca 2019 roku odbyła się w Lublinie międzynarodowa, polsko-ukraińska konferencja pn. „Poprawa jakości infrastruktury drogowej”. Konferencja zorganizowana została w ramach realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 812 na odcinku Korolówka – Włodawa” realizowanego w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Konferencję otworzył Zdzisław Szwed, członek Zarządu Województwa Lubelskiego. Delegacji ukraińskiej przewodniczył  Ihor Chulipa, Dyrektor Departamentu Gospodarki…

Czytaj więcej

Po kilkumiesięcznej przerwie swoje prace wznowiła Grupa Interesariuszy projektu ROSIE. Przedstawiciele samorządów, uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorcy spotkali się ponownie, aby rozmawiać o wdrażaniu modelu odpowiedzialnych innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach. Na tym etapie realizacji projektu partnerzy bogatsi są o doświadczenia wynikające z działań pilotażowych w zakresie odpowiedzialnych innowacji prowadzone w pięciu…

Czytaj więcej

W środę 5 czerwca 2019 roku Lublin odwiedził prof. Wołodymyr Smolanka, rektor Użhorodzkiego Uniwersytetu Narodowego na Ukrainie, w celu podpisania porozumień o współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetem Medycznym w Lublinie. W spotkaniach samorząd województwa reprezentowany był przez pana Zbigniewa Wojciechowskiego, wicemarszałka województwa lubelskiego. Umowa o współpracy została zawarta z Uniwersytetem Marii…

Czytaj więcej

Pierwszego czerwca 2019 r. Zbigniew Wojciechowski, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego gościł w urzędzie marszałkowskim delegację z miasta Frosinone w regionie Lacjum we Włoszech. Frosinone jest miastem partnerskim Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” i to właśnie na zaproszenie „Solidarności” delegacja przybyła do Lublina. Delegacja wzięła udział w obchodach jubileuszu dziewięćdziesięciolecia Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie.…

Czytaj więcej