Jak przebiega realizacja projektów międzynarodowych w nowej rzeczywistości wywołanej COVID-19? Czy efekty projektów międzynarodowych wpływają i wpłyną na obecną i przyszłą rzeczywistość? Zagadnienia te były jednym z tematów spotkania online organizowanego w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości pn. „Nowa rzeczywistość na poziomie europejskim – projekty międzynarodowe w dobie pandemii COVID-19”. Spotkanie połączone było  z III spotkaniem Grupy…

Czytaj więcej

Województwo Lubelskie we współpracy z Instytutem Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego oraz Lubelskim Centrum Konferencyjnym organizuje w dniach 2-3 marca 2021 roku Samorządowy Kongres Gospodarczy i II Forum Regionów Trójmorza, który będzie miał formę on-line. Celem Kongresu jest zintegrowanie współpracy międzyregionalnej oraz gospodarczej na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej. Wydarzenie dedykowane jest przedstawicielom regionów Trójmorza,…

Czytaj więcej

5 listopada odbyła się kolejna wizyta studyjna online organizowana przez jednego z partnerów projektu SCALE UP – Miasto Nottingham (Wielka Brytania). Brytyjscy partnerzy przedstawili uczestnikom spotkania swoje trzy dobre praktyki dotyczące wspierania MŚP, w szczególności skalowania biznesu. Pierwsza przedstawiona praktyka to Big House Accelerator. To program realizowany w partnerstwie z Nottingham Trent University oraz siecią…

Czytaj więcej

20 października Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski uczestniczył w warsztatach odbywających się w ramach Europejskiego Zielonego Tygodnia i Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2020 w Brukseli, na których spotkali się czołowi przedstawiciele europejskiego sektora kolejowego. W wystąpieniu marszałek Jarosław Stawiarski podkreślił rolę i wkład kolei na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego europejskich regionów, zwrócił też uwagę na wyzwania…

Czytaj więcej

W dniu 20 października 2020 roku marszałek Jarosław Stawiarski weźmie udział jako panelista w warsztatach SMART RAIL FOR THE EU’S GREEN RECOVERY (Inteligentna Kolej dla Zielonej Odbudowy UE) w ramach Europejskiego Zielonego Tygodnia. Marszałek Stawiarski jest sprawozdawcą opinii Europejskiego Komitetu Regionów na temat Europejskiego Roku Kolei 2021. Zachęcamy do oglądania streamu z warsztatów (dostępne języki: angielski,…

Czytaj więcej

W dniu 15 października br. odbyło się pierwsze lokalne spotkanie partnerów projektu „ Wsparcie atrakcyjności zawodów medycznych i opieki społecznej w regionach” (ERASMUS+). Udział w nim wzięli pracownicy Urzędu Marszałkowskiego reprezentujący Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego, Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, Kancelarię Marszałka oraz przedstawiciele Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. S. Liebharta…

Czytaj więcej

Marszałek Województwa Lubelskiego wziął udział w sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów, która odbyła się w Brukseli. Jego opinia na temat Europejskiego Roku Kolei 2021 została przyjęta jednogłośnie podczas głosowania, które odbyło się 14 października. W wystąpieniu marszałek Stawiarski podkreślił rolę i wkład kolei na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego europejskich regionów, a także zwrócił uwagę na wyzwania…

Czytaj więcej

Pomnik „Solidarności polsko-węgierskiej” został odsłonięty w Lublinie. Monument znajduje się na skwerze przy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. W wydarzeniu zorganizowanym przez Centrum Spotkania Kultur z ramienia Województwa Lubelskiego udział wziął Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa. – My Węgrzy stoimy tutaj, by podziękować Państwu, że w 1956 roku bezinteresownie wsparliście rewolucję węgierską. W…

Czytaj więcej

W czasie III Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji, który odbył się 2 października 2020 roku w studiu TV Polsat w Warszawie, Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zostało laureatem konkursu EDUinspiracje na najlepszy projekt edukacyjny w perspektywie 2014-2020 w kategorii Projekty bilateralne. Wyróżnienie otrzymał projekt „Eko-kreatywni”, a nagrodę w tej kategorii wręczała Sekretarz Stanu w Ministerstwie…

Czytaj więcej

fot. Państwowe Muzeum na Majdanku  W piątek 2 października 2020 z roboczą wizytą w stolicy naszego województwa przebywał nowo wybrany przewodniczący okręgu Bihor w Rumunii pan Ilie Bolojan. Ilie Bolojan był wcześniej przez wiele lat merem miasta Oradea. W wizycie przewodniczącemu towarzyszył Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rumunii w Warszawie JE Ovidiu Dranga. Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław…

Czytaj więcej

W Mielnikach w Obwodzie Wołyńskim odbyły się obchody upamiętniające poległych w 1939 roku żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza. W uroczystościach zorganizowanych przez Konsulat Generalny RP w Łucku, wziął udział Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski. W obchodach uczestniczyli również przedstawiciele Łuckiego Oddziału Państwowej Straży Granicznej Ukrainy, Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej RP, Konsulatu Generalnego RP, Wołyńskiej Obwodowej Administracji…

Czytaj więcej

W dniu 18 września gościem wicemarszałka Michała Mulawy był Dries Willems – Generalny Przedstawiciel Rządu Flandrii w Polsce. Głównym celem przyjazdu dyplomaty były rozmowy na temat współpracy polsko-flandryjskiej. Flandria to jeden z trzech regionów federalnych Belgii położony w północnej części kraju i zamieszkiwany głównie przez ludność niderlandzkojęzyczną. Obecne stosunki miedzy Flandrią a Polską są w…

Czytaj więcej