We Włoszech odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu ENES-CE: Collaboration between public bodies and citizen energy groups in implementing „local energy strategies in Central Europe”, realizowanego przez Województwo Lubelskie jako partnera,  w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020. W pierwszym dniu spotkania dokonano przeglądu działań projektowych, zaprezentowanych przez partnera wiodącego projektu Gminę Forli.  Następnie przedstawiciele…

Czytaj więcej

Rozwój ukraińskich regionów w świetle integracji euroatlantyckiej, efektywna współpraca pomiędzy biznesem, społecznościami lokalnymi i państwem a także odnawialne źródła energii i instrumenty finansowania zrównoważonego rozwoju były tematami IV Forum Rozwoju Regionalnego w Truskawcu na Ukrainie. Województwo Lubelskie podczas wydarzenia reprezentował Członek Zarządu Województwa, Zdzisław Szwed. Już od 4 lat koniec czerwca w Truskawcu to czas…

Czytaj więcej

W dniach 12 – 14 czerwca 2019 r. przebywała na Lubelszczyźnie delegacja Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej z Ukrainy. Delegacja, pod przewodnictwem pana Ihora Chulipy, Dyrektora Departamentu Gospodarki i Integracji  Europejskiej Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej uczestniczyła w Międzynarodowej Konferencji poświęconej drogownictwu (12.06.2019), wzięła udział w posiedzeniu Komitetu Sterującego Projektu (13.06.2019),  a następnie w wizycie studyjnej na…

Czytaj więcej

Wystawy, targi językowo-edukacyjne, regionalne stoiska promocyjne a także koncerty i spektakle to główne atrakcje II edycji Dnia Polskiego w Mińsku. W tym roku mieszkańcy stolicy Białorusi mogli odwiedzić stoisko Województwa Lubelskiego. Największe zainteresowanie budziły atrakcje turystyczne i Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo. Nie brakowało także pytań o możliwości kształcenia czy ofertę turystyczną dla rodzin. 15…

Czytaj więcej

12 czerwca 2019 roku odbyła się w Lublinie międzynarodowa, polsko-ukraińska konferencja pn. „Poprawa jakości infrastruktury drogowej”. Konferencja zorganizowana została w ramach realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 812 na odcinku Korolówka – Włodawa” realizowanego w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Konferencję otworzył Zdzisław Szwed, członek Zarządu Województwa Lubelskiego. Delegacji ukraińskiej przewodniczył  Ihor Chulipa, Dyrektor Departamentu Gospodarki…

Czytaj więcej

Po kilkumiesięcznej przerwie swoje prace wznowiła Grupa Interesariuszy projektu ROSIE. Przedstawiciele samorządów, uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorcy spotkali się ponownie, aby rozmawiać o wdrażaniu modelu odpowiedzialnych innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach. Na tym etapie realizacji projektu partnerzy bogatsi są o doświadczenia wynikające z działań pilotażowych w zakresie odpowiedzialnych innowacji prowadzone w pięciu…

Czytaj więcej

W środę 5 czerwca 2019 roku Lublin odwiedził prof. Wołodymyr Smolanka, rektor Użhorodzkiego Uniwersytetu Narodowego na Ukrainie, w celu podpisania porozumień o współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetem Medycznym w Lublinie. W spotkaniach samorząd województwa reprezentowany był przez pana Zbigniewa Wojciechowskiego, wicemarszałka województwa lubelskiego. Umowa o współpracy została zawarta z Uniwersytetem Marii…

Czytaj więcej

Pierwszego czerwca 2019 r. Zbigniew Wojciechowski, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego gościł w urzędzie marszałkowskim delegację z miasta Frosinone w regionie Lacjum we Włoszech. Frosinone jest miastem partnerskim Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” i to właśnie na zaproszenie „Solidarności” delegacja przybyła do Lublina. Delegacja wzięła udział w obchodach jubileuszu dziewięćdziesięciolecia Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie.…

Czytaj więcej

Europejski Komitet Regionów wystąpił z inicjatywą polegającą na utworzeniu sieci „Miasta i regiony na rzecz integracji migrantów”. Sieć umożliwi demokratycznie wybranym władzom lokalnym i regionalnym spotkanie się na forum politycznym w celu opracowania i rozpropagowania propozycji dotyczących polityki i finansowania UE z myślą o integracji migrantów, a także wymianę informacji i sprawdzonych rozwiązań. Inicjatywa będzie…

Czytaj więcej

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego wzięli udział w seminarium „Współpraca Międzynarodowa Samorządów – nowe perspektywy i wyzwania – INDIE”. Wydarzenie zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zgromadziło przedstawicieli administracji, biznesu i nauki. Zaproszeni prelegenci przedstawili indyjską drogę do potęgi ekonomicznej, percepcję Polski i Polaków w Indiach, różnice w europejskiej i indyjskiej kulturze biznesu oraz przykłady…

Czytaj więcej

Podsumowanie mobilności uczniów i nauczycieli, przygotowanie wydarzeń promujących wyniki projektu CIVEEL oraz forma przyszłej współpracy były głównymi zagadnieniami roboczego spotkania koordynatorów projektu CIVEEL, które miało miejsce w Lublinie. W dniach 20-21 maja przedstawiciele Województwa Lubelskiego, Kraju morawsko-śląskiego (Czechy) oraz Regionu Grand Est (Francja) zebrali się w Lublinie w ramach ostatniego spotkania koordynatorów projektu pt. „Współpraca…

Czytaj więcej

W poniedziałek 27 maja 2019 roku wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski przyjął delegację z miasta Chongqing w Chińskiej Republice Ludowej. Wizycie przewodniczyła pani Li Jing, Przewodnicząca Wydziału Pracy ze Zjednoczonym Frontem Komitetu Chongqing KPCh. Towarzyszyli jej przedstawiciele władz miasta i urzędnicy. Chongqing pełni rolę niezwykle istotnego punktu na mapie Chin. Położone jest w głębi kontynentu.…

Czytaj więcej