W dniach 15 – 16 kwietnia 2019 r. w Łucku na Ukrainie odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Sterującego projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 812 na odcinku Korolówka – Włodawa” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020. Polskiej delegacji przewodniczył Zdzisław Szwed, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, który podkreślił znaczenie…

Czytaj więcej

5 kwietnia partnerzy projektu ROSIE aktywnie uczestniczyli w dyskusji na temat innowacji w Województwie Lubelskim prowadzonej w trakcie konferencji „Innowacje  praktyce” i VIII  Wystawy Innowacyjnych Rozwiązań Urządzeń Badawczo-Pomiarowych i Nowych Technologii.  Organizowane przez Polską Akademię Nauk Oddział w Lublinie i Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych międzynarodowe spotkanie przedstawicieli administracji publicznej, uczelni wyższych, centrów transferu wiedzy i technologii, instytucji otoczenia…

Czytaj więcej

Mobilności w ramach projektu CIVEEL dobiegły końca. Uczniowie z Francji i Czech przez ostatnie tygodnie uczyli się w polskich szkołach zawodowych w Lublinie, Puławach i Janowie Lubelskim. Podsumowanie projektu odbędzie się na początku lipca we Francji. „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy”, w skrócie CIVEEL (od angielskiego Cooperation in vocational training…

Czytaj więcej

We wtorek, 2 kwietnia br. w Grodnie na Białorusi odbyło się posiedzenie Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji ds. współpracy transgranicznej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele województwa podlaskiego, obwodu grodzieńskiego oraz obwodu brzeskiego. Województwo lubelskie reprezentował wicemarszałek Dariusz Stefaniuk.   Podczas wizyty polskiej delegacji w Grodnie omawiano wiele zagadnień związanych m.in. z gospodarką, kulturą, sprawami społecznymi, a także projektami…

Czytaj więcej

W Warszawie, 2 kwietnia br., miała miejsce pierwsza ogólnopolska konferencja pt. „Edukacyjna rola projektów wymian międzynarodowych” zorganizowana przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży oraz Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. W spotkaniu udział wzięło ponad 150 nauczycieli, dyrektorów szkół, przedstawicieli kuratoriów, jednostek samorządu terytorialnego, euroregionów i instytucji kształcących nauczycieli i pedagogów. Konferencję otworzyła pani Magdalena Turowska, zastępca dyrektora Departamentu…

Czytaj więcej

W dniu 3 kwietnia 2019 r. w Lublinie rozpoczęło się 4. spotkanie partnerów projektu ROSIE (Interreg Europa Środkowa) połączone z drugą wizytą studyjną. Spotkanie ma służyć omówieniu bieżących kwestii związanych z realizacją projektu, którego budżet opiewa na 1,8 mln euro i angażuje partnerów z 8 krajów UE. Pierwszy dzień spotkania został poświęcony pracom związanym z…

Czytaj więcej

W pięciu przedsiębiorstwach z województwa lubelskiego realizowane są działania pilotażowe z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w ramach partnerstwa międzynarodowego projektu ROSIE, współfinansowanego ze środków Programu Interreg Europa Środkowa. Umożliwiają one zastanowienie się nad aktualnymi procedurami wdrożonymi w przedsiębiorstwie, odnoszącymi się do koncepcji Odpowiedzialnych Innowacji (OI). Działania pilotażowe realizowane są w następujących przedsiębiorstwach: Jan Góźdź Eureka Grupa Inżynieria…

Czytaj więcej

Już tylko 10 dni dzieli nas od wyjątkowego spotkania partnerów projektu ROSIE (Interreg Europa Środkowa), które zgromadzi zarówno teoretyków, jak i praktyków koncepcji Odpowiedzialnych Innowacji z 7 krajów UE. W Panelu Dyskusyjnym Odpowiedzialnych Innowacji, który odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2019 r. w Arenie Lublin jako jeden z paneli konferencji pn. „Innowacje w praktyce”…

Czytaj więcej

Ambasada USA oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zapraszają nauczycieli do ubiegania się o udział w szkoleniu w USA poświęconym edukacji nt. Zagłady. Seminarium jest okazją do zapoznania się z metodami nauczania o Holokauście oraz wymiany doświadczeń z nauczycielami ze Stanów Zjednoczonych, a często także z innych krajów. Jest też okazją do wzbogacenia wiedzy dotyczącej…

Czytaj więcej

W dniach 12-15 marca przedstawiciele Województwa Lubelskiego – członkowie klastra Medycyna Lubelska reprezentowali branżę medyczną regionu podczas Health Valley International oraz Health Valley Event w Nijmegen w Holandii. Wizyta jest efektem współpracy naszego Województwa z partnerską Prowincją Gelderland. W delegacji wzięli udział przedstawiciele Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Lubelskiej, Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie,…

Czytaj więcej

Wykładowcy uczelni medycznych, lekarze praktycy, lekarze stażyści i studenci kierunków medycznych z Ukrainy byli gośćmi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Z 20. osobową grupą spotkał się Wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski. Wśród głównych tematów rozmów znalazły się zagadnienia dotyczące finansowania służby zdrowia, organizacji i zarządzania strukturą szpitali i placówek medycznych oraz perspektyw współpracy pomiędzy sektorem medycznym Lubelszczyzny i…

Czytaj więcej

Pierwsze spotkanie w ramach projektu pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 812 na odcinku Korolówka – Włodawa było okazją do oficjalnej wizyty przedstawicieli partnerskiego Obwodu Wołyńskiego w Województwie Lubelskim. W ramach wizyty reprezentanci Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej wzięli udział w rozmowach z Wicemarszałkiem Zbigniewem Wojciechowskim i Członkiem Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisławem Szwedem. Pełnomocnik Przewodniczącego Wołyńskiej Obwodowej…

Czytaj więcej