12 czerwca 2019 roku odbyła się w Lublinie międzynarodowa, polsko-ukraińska konferencja pn. „Poprawa jakości infrastruktury drogowej”. Konferencja zorganizowana została w ramach realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 812 na odcinku Korolówka – Włodawa” realizowanego w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Konferencję otworzył Zdzisław Szwed, członek Zarządu Województwa Lubelskiego. Delegacji ukraińskiej przewodniczył  Ihor Chulipa, Dyrektor Departamentu Gospodarki…

Czytaj więcej

Po kilkumiesięcznej przerwie swoje prace wznowiła Grupa Interesariuszy projektu ROSIE. Przedstawiciele samorządów, uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorcy spotkali się ponownie, aby rozmawiać o wdrażaniu modelu odpowiedzialnych innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach. Na tym etapie realizacji projektu partnerzy bogatsi są o doświadczenia wynikające z działań pilotażowych w zakresie odpowiedzialnych innowacji prowadzone w pięciu…

Czytaj więcej

W środę 5 czerwca 2019 roku Lublin odwiedził prof. Wołodymyr Smolanka, rektor Użhorodzkiego Uniwersytetu Narodowego na Ukrainie, w celu podpisania porozumień o współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetem Medycznym w Lublinie. W spotkaniach samorząd województwa reprezentowany był przez pana Zbigniewa Wojciechowskiego, wicemarszałka województwa lubelskiego. Umowa o współpracy została zawarta z Uniwersytetem Marii…

Czytaj więcej

Pierwszego czerwca 2019 r. Zbigniew Wojciechowski, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego gościł w urzędzie marszałkowskim delegację z miasta Frosinone w regionie Lacjum we Włoszech. Frosinone jest miastem partnerskim Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” i to właśnie na zaproszenie „Solidarności” delegacja przybyła do Lublina. Delegacja wzięła udział w obchodach jubileuszu dziewięćdziesięciolecia Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie.…

Czytaj więcej

Europejski Komitet Regionów wystąpił z inicjatywą polegającą na utworzeniu sieci „Miasta i regiony na rzecz integracji migrantów”. Sieć umożliwi demokratycznie wybranym władzom lokalnym i regionalnym spotkanie się na forum politycznym w celu opracowania i rozpropagowania propozycji dotyczących polityki i finansowania UE z myślą o integracji migrantów, a także wymianę informacji i sprawdzonych rozwiązań. Inicjatywa będzie…

Czytaj więcej

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego wzięli udział w seminarium „Współpraca Międzynarodowa Samorządów – nowe perspektywy i wyzwania – INDIE”. Wydarzenie zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zgromadziło przedstawicieli administracji, biznesu i nauki. Zaproszeni prelegenci przedstawili indyjską drogę do potęgi ekonomicznej, percepcję Polski i Polaków w Indiach, różnice w europejskiej i indyjskiej kulturze biznesu oraz przykłady…

Czytaj więcej

Podsumowanie mobilności uczniów i nauczycieli, przygotowanie wydarzeń promujących wyniki projektu CIVEEL oraz forma przyszłej współpracy były głównymi zagadnieniami roboczego spotkania koordynatorów projektu CIVEEL, które miało miejsce w Lublinie. W dniach 20-21 maja przedstawiciele Województwa Lubelskiego, Kraju morawsko-śląskiego (Czechy) oraz Regionu Grand Est (Francja) zebrali się w Lublinie w ramach ostatniego spotkania koordynatorów projektu pt. „Współpraca…

Czytaj więcej

W poniedziałek 27 maja 2019 roku wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski przyjął delegację z miasta Chongqing w Chińskiej Republice Ludowej. Wizycie przewodniczyła pani Li Jing, Przewodnicząca Wydziału Pracy ze Zjednoczonym Frontem Komitetu Chongqing KPCh. Towarzyszyli jej przedstawiciele władz miasta i urzędnicy. Chongqing pełni rolę niezwykle istotnego punktu na mapie Chin. Położone jest w głębi kontynentu.…

Czytaj więcej

W dniach 20-21 maja 2019 r. na zaproszenie Marszałka Województwa Lubelskiego, w Lublinie i Warszawie przebywała delegacja z partnerskiej Prowincji Henan z Zastępcą Sekretarza Henańskiego Prowincjalnego Komitetu Chińskiej Partii Komunistycznej na czele. Sekretarz towarzyszyła delegacja dyrektorów departamentów współpracy zagranicznej, rozwoju oraz handlu i inwestycji Prowincji Henan, jak również grupa chińskich przedsiębiorców reprezentujących branżę inwestycyjną i logistyczną.…

Czytaj więcej

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski dyskutował w Brukseli na temat projektów finansowanych w ramach Partnerstwa Wschodniego Podsumowaniu sukcesów i analizie nowych wyzwań po dziesięciu latach funkcjonowania programu Partnerstwa Wschodniego poświęcone było seminarium, zorganizowane 16 maja 2019 r. przez Dom Polski Wschodniej w Brukseli . Wśród sukcesów inicjatywy Partnerstwa Wschodniego wymieniano: podpisanie umów stowarzyszeniowych przez trzy państwa,…

Czytaj więcej

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego gościł we wtorek 14 maja delegację z Kanady, z regionu Windsor – Essex. Celem wizyty było ustalenie warunków wzajemnego rozwoju gospodarczego pomiędzy Windsor Essex Economic Development Corporation (WEEDC) i Województwem Lubelskim.  Przybyli goście mieli szansę poznać ekonomiczny potencjał naszego regionu. Prezentacja wywarła na obecnych przedstawicielach biznesu, administracji i uczelni ogromne wrażenie.…

Czytaj więcej

Na początku kwietnia Województwo Lubelskie zaprezentowało ofertę inwestycyjną, gospodarczą i turystyczną podczas IV Międzynarodowego Forum Kontaktów Biznesowych w Brześciu na Białorusi. Na czele delegacji władz naszego regionu stanął Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Dariusz Stefaniuk. – Chciałbym aby Obwód Brzeski oraz miasto Brześć były ważnym kierunkiem naszego zainteresowania, mam na myśli Program Polska-Białoruś-Ukraina, którego obecna edycja kończy się w 2020 roku, musimy…

Czytaj więcej