W Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się dziś wideokonferencja zapowiadająca Samorządowy Kongres Trójmorza, który podobnie jak w roku ubiegłym, objął Patronatem Honorowym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. W spotkaniu udział wzięli Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Prezes Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego dr hab. Marcin Szewczak, Zastępca Dyrektora w Kancelarii Marszałka Izabela Szczęsna-Kowalczyk oraz Dyrektor Departamentu…

czytaj więcej

W dniu 7 maja 2022 r. Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Zbigniew Wojciechowski spotkał się z delegatami ruchu HaMachanot HaOlim zaangażowanymi w pomoc obywatelom Ukrainy w naszym regionie. Podczas spotkania dyskutowano przede wszystkim o sytuacji w regionie oraz za wschodnią granicą. Przedmiotem spotkania była także rozmowa o możliwościach współpracy w niesieniu pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie…

czytaj więcej

Tegoroczny Samorządowy Kongres Trójmorza, odbędzie się w dniach 6-7 czerwca 2022 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Wydarzenie, podobnie jak w roku poprzednim, zostało objęte Honorowym Patronatem Prezydenta RP. W tym roku poruszone zostaną tematy ważne dla współpracy regionów z 12 państw Inicjatywy Trójmorza, także w obliczu konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Obrady toczyć się będą w…

czytaj więcej

4 maja br. na Lubelszczyźnie przebywał Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce, J.E. dr Arndt Freytag von Loringhoven. Wizyta odbyła się przy okazji podróży ambasadora do miejsc pamięci ofiar II wojny światowej w Lublinie, Bełżcu i Sobiborze. Ambasadorowi towarzyszył Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec w Lublinie, prof. dr hab. Andrzej Kidyba. Podczas spotkania z Marszałkiem…

czytaj więcej

Partnerzy projektu „Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa” (ME-Health) pracowali nad przygotowaniem działań w ramach tego przedsięwzięcia, w szczególności pierwszego szkolenia międzynarodowego. W trakcie 3 dni spędzonych w czeskiej Ostrawie polscy koordynatorzy przedstawili założenia projektu, jego wymagania formalne oraz finansowe. Wspólnie z przedstawicielami wszystkich partnerów uzgodnili kalendarz projektu, przygotowali formularz ewaluacyjny dla uczestników szkoleń w…

czytaj więcej

W dniach 27-28 kwietnia 2022 r. odbyła się 149 Sesja Plenarna w Europejskim Komitecie Regionów. Marszałek Województwa Lubelskiego zabrał głos w debacie zorganizowanej w pierwszym dniu sesji na temat Ukrainy z udziałem Pana Janeza Lenarčič, Komisarza ds. zarządzania kryzysowego z Komisji Europejskiej. Jako członek Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w EKR marszałek Jarosław Stawiarski podkreślił, że…

czytaj więcej

Ruszyła rejestracja na Samorządowy Kongres Trójmorza, który odbędzie się w dniach 6-7 czerwca 2022 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Wydarzenie, podobnie jak w roku poprzednim, zostało objęte Honorowym Patronatem Prezydenta RP. Ubiegłoroczny Samorządowy Kongres Gospodarczy, II Forum Regionów Trójmorza, skupił łącznie ponad 730 uczestników. W ceremonii otwarcia wziął udział Prezydent RP Andrzej Duda. W tym roku…

czytaj więcej

Na 25-28 kwietnia 2022 r. zaplanowane zostało pierwsze międzynarodowe spotkanie partnerów projektu ME-Health – Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa współfinansowanego z programu ERASMUS+. W Ostrawie (Czechy) spotkają się przedstawiciele administracji regionalnych z Kraju morawsko-śląskiego (Czechy), Regionu Grand Est (Francja), Styrii (Austria), Województwa Lubelskiego oraz reprezentanci szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych i stowarzyszenia rodziców z Francji,…

czytaj więcej

W sobotę 9 kwietnia przebywała w Lublinie grupa młodzieży ze Szkoły Muzycznej Kalsdorf bei Graz. Jest to szkoła mieszcząca się na terenie Styrii (Austria), regionu partnerskiego Województwa Lubelskiego. Z młodymi muzykami spotkał się Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Michał Mulawa. Pobyt w Lublinie młodzież rozpoczęła zwiedzaniem miasta, a w szczególności Starówki, która swym klimatem i unikatowością zachwyciła…

czytaj więcej

W dniu 28 marca 2022 r. w Reims, w partnerskim regionie Lubelszczyzny, Grand Est (Francja) odbył się konkurs kulinarny Trophee Mille International. W konkursie udział wzięli uczniowie Branżowej Szkoły Rzemieślniczej I stopnia w Lublinie: Natalia Kowalczyk i Paweł Skóra wraz z nauczycielem, Panią Małgorzatą Mech. Partnerem wyjazdu polskiej drużyny było Województwo Lubelskie „Lubelskie. Smakuj Życie!”.…

czytaj więcej

Przedstawiciele Kolegium Pracowników Służb Społecznych, Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebharta oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie wzięli udział w drugim spotkaniu szkoleniowym projektu SHAKER organizowanym w Regionie Grand Est (Francja )w dniach 14-18 marca br. Celem spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia w zawodach medycznych i społecznych we Francji…

czytaj więcej

W dniu 16 marca 2022r. Marszałek Województwa Lubelskiego, Jarosław Stawiarski spotkał się  z Ambasadorem Republiki Austrii w Polsce, Andreasem Stadlerem. Wizyta miała charakter kurtuazyjny i odbyła się przy okazji udziału Ambasadora w Uroczystościach Upamiętniających 80- tą rocznicę Akcji Reinhardt w Lublinie organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. W spotkaniu uczestniczył także Konsul Honorowy Austrii w…

czytaj więcej