W dniu 15 października br. odbyło się pierwsze lokalne spotkanie partnerów projektu „ Wsparcie atrakcyjności zawodów medycznych i opieki społecznej w regionach” (ERASMUS+). Udział w nim wzięli pracownicy Urzędu Marszałkowskiego reprezentujący Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego, Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, Kancelarię Marszałka oraz przedstawiciele Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. S. Liebharta…

Czytaj więcej

Marszałek Województwa Lubelskiego wziął udział w sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów, która odbyła się w Brukseli. Jego opinia na temat Europejskiego Roku Kolei 2021 została przyjęta jednogłośnie podczas głosowania, które odbyło się 14 października. W wystąpieniu marszałek Stawiarski podkreślił rolę i wkład kolei na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego europejskich regionów, a także zwrócił uwagę na wyzwania…

Czytaj więcej

Pomnik „Solidarności polsko-węgierskiej” został odsłonięty w Lublinie. Monument znajduje się na skwerze przy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. W wydarzeniu zorganizowanym przez Centrum Spotkania Kultur z ramienia Województwa Lubelskiego udział wziął Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa. – My Węgrzy stoimy tutaj, by podziękować Państwu, że w 1956 roku bezinteresownie wsparliście rewolucję węgierską. W…

Czytaj więcej

W czasie III Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji, który odbył się 2 października 2020 roku w studiu TV Polsat w Warszawie, Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zostało laureatem konkursu EDUinspiracje na najlepszy projekt edukacyjny w perspektywie 2014-2020 w kategorii Projekty bilateralne. Wyróżnienie otrzymał projekt „Eko-kreatywni”, a nagrodę w tej kategorii wręczała Sekretarz Stanu w Ministerstwie…

Czytaj więcej

fot. Państwowe Muzeum na Majdanku  W piątek 2 października 2020 z roboczą wizytą w stolicy naszego województwa przebywał nowo wybrany przewodniczący okręgu Bihor w Rumunii pan Ilie Bolojan. Ilie Bolojan był wcześniej przez wiele lat merem miasta Oradea. W wizycie przewodniczącemu towarzyszył Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rumunii w Warszawie JE Ovidiu Dranga. Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław…

Czytaj więcej

W Mielnikach w Obwodzie Wołyńskim odbyły się obchody upamiętniające poległych w 1939 roku żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza. W uroczystościach zorganizowanych przez Konsulat Generalny RP w Łucku, wziął udział Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski. W obchodach uczestniczyli również przedstawiciele Łuckiego Oddziału Państwowej Straży Granicznej Ukrainy, Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej RP, Konsulatu Generalnego RP, Wołyńskiej Obwodowej Administracji…

Czytaj więcej

W dniu 18 września gościem wicemarszałka Michała Mulawy był Dries Willems – Generalny Przedstawiciel Rządu Flandrii w Polsce. Głównym celem przyjazdu dyplomaty były rozmowy na temat współpracy polsko-flandryjskiej. Flandria to jeden z trzech regionów federalnych Belgii położony w północnej części kraju i zamieszkiwany głównie przez ludność niderlandzkojęzyczną. Obecne stosunki miedzy Flandrią a Polską są w…

Czytaj więcej

Wicemarszałek Michał Mulawa spotkał się z Ambasadorem Republiki Czeskiej w Warszawie Iwanem Jestřábem. Rozmowy dotyczyły współpracy międzyregionalnej, m.in. w kontekście pandemii COVID-19. Wicemarszałek podkreślił, że Województwo przy wsparciu tarczy antykryzysowej, pomocy rządowej oraz UE skutecznie stara się przeciwdziałać gospodarczym następstwom pandemii. Województwo liczy na bliską współpracę zarówno na forum Grupy Wyszehradzkiej jak i w kontekście…

Czytaj więcej

Dzisiaj w Lublinie odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych Litwy, Polski i Ukrainy. Tematem wydarzenia była sytuacja dot. bezpieczeństwa w regionie oraz reformy realizowane na Ukrainie. Minister spraw zagranicznych Litwy Linas Linkevičius wespół z szefem dyplomacji polskiej Jackiem Czaputowiczem i ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kulebą podpisali deklarację, która zakłada utworzenie „Trójkąta Lubelskiego”. Celem „Trójkąta…

Czytaj więcej

Decyzją Czeskiej Agencji Narodowej projekt „Wsparcie atrakcyjności zawodów medycznych i opieki społecznej w regionach” został zatwierdzony do realizacji i otrzymał wsparcie finansowe z programu ERASMUS + w wysokości ponad 160 tysięcy euro. Projekt będzie wdrażany od października 2020 r. do marca 2023 r. Mający na celu wymianę doświadczeń w zakresie wspierania atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w…

Czytaj więcej

Konferencja finałowa projektu ROSIE – Odpowiedzialne i Innowacyjne MŚP odbyła się 23 czerwca 2020 r. w formie spotkania online. Było to już ostatnie wydarzenie realizowane w ramach projektu gromadzące wszystkich partnerów, przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, środowiska akademickiego, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu i ministerstw z ośmiu krajów partnerstwa tj. Włoch, Węgier, Czech, Słowacji,…

Czytaj więcej

Serdecznie zapraszamy do udziału w Finałowym Wydarzeniu projektu ROSIE, w którym Województwo Lubelskie pełni rolę partnera i koordynatora pakietu zadaniowego Faza pilotażowa. Spotkanie odbędzie się w dniu 23 czerwca 2020 r. (wtorek) od godziny 9.30 do 13.00, zgodnie z załączoną Agendą. Organizatorem konferencji jest TGZ – Technologie und Gründerzentrum Bautzen GmbH (Niemcy) oraz Partner Wiodący…

Czytaj więcej