Zdobądź stypendium Eiffel na wymarzone studia we Francji! Ten prestiżowy program stypendialny wspiera zagranicznych studentów chcących odbyć studia we Francji na poziomie magisterskim lub doktoranckim. Eiffel Excellence to prestiżowy program stypendialny francuskiego Ministerstwa Europy i Spraw Zagranicznych, działający od 1999 roku. Skierowany jest do najzdolniejszych studentów zagranicznych, którzy chcieliby odbyć studia we Francji na poziomie…

Czytaj więcej

Jak przebiega realizacja projektów międzynarodowych w nowej rzeczywistości wywołanej COVID-19? Czy efekty projektów międzynarodowych wpływają i wpłyną na obecną i przyszłą rzeczywistość? Zagadnienia te były jednym z tematów spotkania online organizowanego w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości pn. „Nowa rzeczywistość na poziomie europejskim – projekty międzynarodowe w dobie pandemii COVID-19”. Spotkanie połączone było  z III spotkaniem Grupy…

Czytaj więcej

Województwo Lubelskie we współpracy z Instytutem Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego oraz Lubelskim Centrum Konferencyjnym organizuje w dniach 2-3 marca 2021 roku Samorządowy Kongres Gospodarczy i II Forum Regionów Trójmorza, który będzie miał formę on-line. Celem Kongresu jest zintegrowanie współpracy międzyregionalnej oraz gospodarczej na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej. Wydarzenie dedykowane jest przedstawicielom regionów Trójmorza,…

Czytaj więcej

5 listopada odbyła się kolejna wizyta studyjna online organizowana przez jednego z partnerów projektu SCALE UP – Miasto Nottingham (Wielka Brytania). Brytyjscy partnerzy przedstawili uczestnikom spotkania swoje trzy dobre praktyki dotyczące wspierania MŚP, w szczególności skalowania biznesu. Pierwsza przedstawiona praktyka to Big House Accelerator. To program realizowany w partnerstwie z Nottingham Trent University oraz siecią…

Czytaj więcej

20 października Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski uczestniczył w warsztatach odbywających się w ramach Europejskiego Zielonego Tygodnia i Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2020 w Brukseli, na których spotkali się czołowi przedstawiciele europejskiego sektora kolejowego. W wystąpieniu marszałek Jarosław Stawiarski podkreślił rolę i wkład kolei na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego europejskich regionów, zwrócił też uwagę na wyzwania…

Czytaj więcej

W dniu 20 października 2020 roku marszałek Jarosław Stawiarski weźmie udział jako panelista w warsztatach SMART RAIL FOR THE EU’S GREEN RECOVERY (Inteligentna Kolej dla Zielonej Odbudowy UE) w ramach Europejskiego Zielonego Tygodnia. Marszałek Stawiarski jest sprawozdawcą opinii Europejskiego Komitetu Regionów na temat Europejskiego Roku Kolei 2021. Zachęcamy do oglądania streamu z warsztatów (dostępne języki: angielski,…

Czytaj więcej

W dniu 15 października br. odbyło się pierwsze lokalne spotkanie partnerów projektu „ Wsparcie atrakcyjności zawodów medycznych i opieki społecznej w regionach” (ERASMUS+). Udział w nim wzięli pracownicy Urzędu Marszałkowskiego reprezentujący Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego, Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, Kancelarię Marszałka oraz przedstawiciele Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. S. Liebharta…

Czytaj więcej

Marszałek Województwa Lubelskiego wziął udział w sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów, która odbyła się w Brukseli. Jego opinia na temat Europejskiego Roku Kolei 2021 została przyjęta jednogłośnie podczas głosowania, które odbyło się 14 października. W wystąpieniu marszałek Stawiarski podkreślił rolę i wkład kolei na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego europejskich regionów, a także zwrócił uwagę na wyzwania…

Czytaj więcej

Pomnik „Solidarności polsko-węgierskiej” został odsłonięty w Lublinie. Monument znajduje się na skwerze przy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. W wydarzeniu zorganizowanym przez Centrum Spotkania Kultur z ramienia Województwa Lubelskiego udział wziął Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa. – My Węgrzy stoimy tutaj, by podziękować Państwu, że w 1956 roku bezinteresownie wsparliście rewolucję węgierską. W…

Czytaj więcej

W czasie III Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji, który odbył się 2 października 2020 roku w studiu TV Polsat w Warszawie, Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zostało laureatem konkursu EDUinspiracje na najlepszy projekt edukacyjny w perspektywie 2014-2020 w kategorii Projekty bilateralne. Wyróżnienie otrzymał projekt „Eko-kreatywni”, a nagrodę w tej kategorii wręczała Sekretarz Stanu w Ministerstwie…

Czytaj więcej

fot. Państwowe Muzeum na Majdanku  W piątek 2 października 2020 z roboczą wizytą w stolicy naszego województwa przebywał nowo wybrany przewodniczący okręgu Bihor w Rumunii pan Ilie Bolojan. Ilie Bolojan był wcześniej przez wiele lat merem miasta Oradea. W wizycie przewodniczącemu towarzyszył Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rumunii w Warszawie JE Ovidiu Dranga. Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław…

Czytaj więcej

W Mielnikach w Obwodzie Wołyńskim odbyły się obchody upamiętniające poległych w 1939 roku żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza. W uroczystościach zorganizowanych przez Konsulat Generalny RP w Łucku, wziął udział Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski. W obchodach uczestniczyli również przedstawiciele Łuckiego Oddziału Państwowej Straży Granicznej Ukrainy, Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej RP, Konsulatu Generalnego RP, Wołyńskiej Obwodowej Administracji…

Czytaj więcej