Samorządowy Kongres Gospodarczy II Forum Regionów Trójmorza organizowany przez Województwo Lubelskie odbędzie się w formule online w dniach 27-28 kwietnia 2021 roku. Celem Kongresu jest zintegrowanie współpracy międzyregionalnej oraz networking biznesowy firm z Europy Środkowej i Wschodniej. Wydarzenie dedykowane jest przedstawicielom regionów Trójmorza, świata nauki, biznesu oraz mediów. Podejmowane inicjatywy, dla których elementem łączącym będzie…

Czytaj więcej

RegHub skupia europejskie miasta i regiony i ocenia wdrażanie polityki UE. Sieć została zainicjowana w 2018 r. i składa się z lokalnych i regionalnych urzędników publicznych (punktów kontaktowych), którzy zbierają od zainteresowanych stron specjalistyczne informacje zwrotne na temat doświadczeń z wdrażania istniejących polityk UE w terenie. Tym samym sieć wnosi perspektywę lokalną i regionalną do…

Czytaj więcej

Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego, wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom realizowania współpracy międzynarodowej jednostek samorządowych, podjął działania zmierzające do rozwijanie współpracy polsko-węgierskiej. W tym celu zrealizował dwa projekty z Instytutem Współpracy Polsko-Węgierskiej im. W. Felczaka w Warszawie. Projekt „Model polsko-węgierskiej międzynarodowej współpracy samorządowej” pozwolił na przeprowadzenie badania na temat stanu współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego…

Czytaj więcej

Ustanowienie Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Roztocze” UNESCO zbiegło się z zapowiedzią zmiany polityki rozwojowej obejmującej tereny przygraniczne Polski Wschodniej, które dotychczas były pomijane w dokumentach strategicznych zarówno na szczeblu regionalnym jak i rządowym.  Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 r., prace nad nowym Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2021-2027 oraz prace nad programami…

Czytaj więcej

W dniu 27 stycznia br. we współpracy Województwa Lubelskiego i Prowincji Henan odbyło się seminarium biznesowe, które zgromadziło władze obu regionów oraz przedsiębiorców reprezentujących szeroki wachlarz usług, m.in. logistycznych, transportowych, spożywczych, rolniczych, budowlanych. Seminarium otworzył He Jinping – Wicegubernator Prowincji Henan, który podkreślił wagę naszej współpracy i zaznaczył wzmocnienie jej rozwoju od 2016 roku, podczas…

Czytaj więcej

14 stycznia 2021 r. odbyło się XXX posiedzenie Polsko Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. Po raz pierwszy w swej 30- sto letniej historii miało ono formę wideokonferencji. Organizatorem wydarzenia w tym roku była strona polska. Polsko- Niemiecka Komisja Międzyrządowa ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej została powołana na mocy polsko- niemieckiego „Traktatu o…

Czytaj więcej

Świąteczne życzenia oraz przekazanie przewodnictwa w Domu Polski Wschodniej w Brukseli były okazją do spotkania marszałków województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. W tym roku nietypowo, bo bez tradycyjnego łamania się opłatkiem, ale po raz pierwszy w formule online. Wigilia DPW to nie tylko okazja, by podsumować dotychczasową działalność biur regionalnych, ale też czas,…

Czytaj więcej

„Wpływ pandemii koronawirusa na polsko- niemieckie stosunki międzyregionalne: kontakty i wymiana mimo pandemii- najlepsze praktyki z zakresu współpracy gmin, miast, społeczeństwa obywatelskiego” to temat tegorocznych obrad Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej, które odbyły się 15 grudnia 2020 r., wyjątkowo, ze względu na obecną sytuację, w formie wideokonferencji. Organizatorem wydarzenia…

Czytaj więcej

Z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu 30-lecia Interreg, program Interreg Europa przygotował publikację pt.: When Europe cooperates, regions benefit. Publikacja jest zbiorem 30 historii sukcesu („stories of success”) i przedstawia najciekawsze rezultaty, jakie osiągnęli wybrani partnerzy z trzydziestu państw europejskich, objętych programem Interreg Europa. Tematem jednej z historii są osiągnięcia Województwa Lubelskiego w projekcie…

Czytaj więcej

3 grudnia 2020 roku o godzinie 10.00 odbędzie się spotkanie online poświęcone Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele regionów krajów Inicjatywy Trójmorza, zainteresowani uczestnictwem w proponowanej przez Województwo Lubelskie formule współpracy międzyregionalnej, jaką jest Sieć. Jednym z najważniejszych tematów spotkania będzie szlak Via Carpathia, łączący większość państw regionu. Zostaną poruszone także takie…

Czytaj więcej

W dniu 28 listopada 2020 roku odbędą się obchody 87-ej rocznicy Wielkiego Głodu w Ukrainie. Holodomor, czyli Wielki Głód to sztucznie wywołana przez władze ZSRR klęska głodu, która miała miejsce w latach 1932-1933 na terenie ówczesnej Ukraińskiej SRR. W rezultacie działań zmierzających do kolektywizacji rolnictwa oraz ściągania obowiązkowych nieodpłatnych dostaw produktów rolnych zginęło od 3…

Czytaj więcej

Zdobądź stypendium Eiffel na wymarzone studia we Francji! Ten prestiżowy program stypendialny wspiera zagranicznych studentów chcących odbyć studia we Francji na poziomie magisterskim lub doktoranckim. Eiffel Excellence to prestiżowy program stypendialny francuskiego Ministerstwa Europy i Spraw Zagranicznych, działający od 1999 roku. Skierowany jest do najzdolniejszych studentów zagranicznych, którzy chcieliby odbyć studia we Francji na poziomie…

Czytaj więcej