Na zaproszenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych z dwudniową wizytą na Lubelszczyźnie przebywała delegacja białoruskich ekspertów w dziedzinie ekonomii społecznej, której przewodniczył wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Aleksander Rumak. Z delegacją w dniu 24 września spotkał się Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Dariusz Stefaniuk. Spotkanie w urzędzie marszałkowskim poświęcone było prowadzonej przez województwo działalności w ramach Regionalnego Ośrodka Polityki…

Czytaj więcej

W ramach projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 812 na odcinku Korolówka – Włodawa”, sfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w dniach 25 i 26 września 2019 r. odbyło się w Lublinie już czwarte z kolei posiedzenie Komitetu Sterującego z udziałem partnerów ukraińskich. Przedstawiciele Wołyńskiej Obwodowej Administracji Obwodowej z Valentinem Tsosem, wice-gubernatorem Obwodu Wołyńskiego na czele,…

Czytaj więcej

Marszałek Jarosław Stawiarski oraz Wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski spotkali się z Przewodniczącym Rówieńskiej Obwodowej Administracji Państwowej, Witalijem Kowalem. Rozmowy dotyczyły współpracy w zakresie rolnictwa, gospodarki, turystyki i zarządzania regionalnymi portami lotniczymi. Podczas spotkania Przewodniczący Kowal podkreślił wagę współpracy gospodarczej Województwa Lubelskiego i Obwodu Rówieńskiego. Okazją do pogłębienia relacji w zakresie rolnictwa będzie Agroforum w Równem zaplanowane…

Czytaj więcej

Delegacja z Obwodu Tarnopolskiego wzięła udział w roboczym spotkaniu zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. W trakcie rozmów poruszono m.in. kwestie dotyczące zarządzania projektami, certyfikacji produktów ekologicznych, współpracy w ramach perspektywy finansowej na lata 2021-2027 a także opracowania strategii rozwoju na poziomie regionalnym. Przedstawiciele Obwodu Tarnopolskiego odwiedzili również Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. Podczas spotkania…

Czytaj więcej

Ambasador RP w Mińsku, Artur Michalski spotkał się z Marszałkiem Województwa Lubelskiego Jarosławem Stawiarskim. Rozmowy dotyczyły współpracy województwa z partnerem białoruskim oraz promocji Województwa Lubelskiego w Białorusi. Marszałek Stawiarski wraz z Ambasadorem Michalskim poruszyli również kwestie uczestnictwa Województwa Lubelskiego w wydarzeniach organizowanych przez Ambasadę RP w Mińsku. Najbliższa okazja do takiej współpracy pojawia się już…

Czytaj więcej

21 września delegacja z Województwa Lubelskiego oddała hołd polskim żołnierzom biorącym udział w operacji Market Garden w Holandii. Województwo reprezentowali Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Michał Mulawa oraz radny Michał Piotrowicz. Operacja Market Garden to największa operacja powietrzno-desantowa II wojny światowej, której celem było odcięcie wojsk niemieckich znajdujących się w Holandii, opanowanie przepraw mostowych i promowych…

Czytaj więcej

Współpraca w zakresie gospodarki, kultury i turystyki były głównymi tematami rozmów podczas spotkania Marszałka Jarosława Stawiarskiego z Ambasadorem Republiki Armenii w Polsce, Samvelem Mkrtchianem. W trakcie spotkania omówiono także kwestię współpracy międzyregionalnej. Marszałek Stawiarski nawiązał do potencjału Województwa Lubelskiego wskazując, że Lubelszczyzna to prężny ośrodek produkcji ekologicznej żywności. Marszałek zauważył również, że dzięki finalizowanym projektom…

Czytaj więcej

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie 12 września 2019 roku otwarto wystawę „Wielcy Myśliciele Wielkiego Stepu. Historia i kultura Kazachstanu”. Wydarzenie jest objęte patronatem honorowym marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego. Organizatorami wystawy są: Margulan Baimukhan – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Kazachstanu, Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Józef…

Czytaj więcej

W stolicy regionu partnerskiego Województwa Lubelskiego na Białorusi, Brześciu, świętowano 1000- lecie istnienie miasta. Obchodom towarzyszył festiwal sztuki ludowej, festiwal teatrów ulicznych, zawody sportowe i pokazy mody. Wśród delegacji m.in. z Holandii, Polski, Rosji, Słowacji i Węgier znaleźli się również przedstawiciele Województwa Lubelskiego. – Wierzę, że oba narody, które od wieków łączy historia, kultura oraz…

Czytaj więcej

Od 25 do 27 sierpnia 2019 roku w Chongqing (Chińska Republika Ludowa) przebywała delegacja z Województwa Lubelskiego, której przewodniczył Marszałek Województwa Jarosław Stawiarski. Delegacja udała się do Chongqing na zaproszenie burmistrza Tang Liangzhi przy okazji II edycji targów Smart China Expo 2019, które co  roku skupia ponad 20 000 gości z całego świata, w tym takich potentatów technologicznych…

Czytaj więcej

Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze na Roztoczu, utworzenie Rezerwatu Biosfery „Roztocze”, popularyzacja marki „Roztocze” oraz dobre praktyki współpracy samorządów i organizacji pozarządowych były głównymi tematami konferencji odbywającej się w ramach projektu „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic”. Największe miasto Roztocza, Lwów, było miejscem spotkania przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych z Polski i Ukrainy. 30 sierpnia br.…

Czytaj więcej

W Białowieży odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli Województwa Lubelskiego i Podlaskiego oraz Obwodu Brzeskiego i Grodzieńskiego. Celem spotkania było m.in. określenie zasad działania i zadań Polsko-Białoruskiej Grupy Roboczej ds. rozwoju turystyki. Utworzenie Polsko-Białoruskiej Grupy Roboczej ds. rozwoju turystyki to nowa inicjatywa Podkomisji ds. współpracy międzyregionalnej, działającej w ramach Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej.…

Czytaj więcej