Miło nam poinformować, że Sejmik Województwa Lubelskiego uchwałą nr XXIV/407/2021 z dnia 29 marca br. przyjął Regionalną Strategię Innowacji Województwa Lubelskiego do 2030 roku.

RSI WL 2030 jest rozwinięciem i uszczegółowieniem Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku, w części poświęconej rozwojowi badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji.

Strategia jest efektem współpracy i zaangażowania kluczowych środowisk naszego województwa, reprezentujących sektor gospodarki, świat nauki, sferę otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe, a także mieszkańców regionu.

Dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili swój cenny czas, zaangażowali się w prace i przyczynili do opracowania tego dokumentu.

RSI WL 2030 definiuje przede wszystkim inteligentne specjalizacje Województwa Lubelskiego, tj.:

  1. ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI
  2. ZIELONA GOSPODARKA
  3. ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO
  4. CYFROWE SPOŁECZEŃSTWO
  5. TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE, PROCESY PRODUKCYJNE I LOGISTYCZNE

Zapraszamy do zapoznania się z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 2030 roku.

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO (wersja ostateczna dostępna cyfrowo - marzec 2021)