Posiedzenie Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji

W dniu 13 września 2022 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyło się posiedzenie Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji pod przewodnictwem Województwa Lubelskiego przy Konwencie Marszałków Województw RP.

Posiedzenie Zespołu Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji prowadzili: Elwira Lorenz –p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz Mariusz Bobel – Kierownik Oddziału Lubelskie Centrum Badań nad Innowacyjnością w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie. W spotkaniu uczestniczył Pan Zbigniew Wojciechowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz członkowie Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji z poszczególnych województw w Polsce.

Tematem przewodnim posiedzenia był stan procesu aktualizacji Regionalnych Strategii Innowacji oraz obszarów inteligentnych specjalizacji w poszczególnych regionach w Polsce. Obrady były również poświęcone aktualnym informacjom na temat przebiegu negocjacji Regionalnych Programów Operacyjnych w zakresie Celu Polityki 1, a także tematyce Krajowych Inteligentnych Specjalizacji i polityki innowacyjnej prowadzonej na poziomie krajowym.

do-pobraniaDO POBRANIA 

Agenda posiedzenia Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji (link otwiera się w nowym oknie)

galeriaGALERIA