23 lutego obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją, który został ustanowiony przez Ministerstwo Zdrowia w 2001 roku.

Celem tego dnia jest edukowanie społeczeństwa na temat depresji (zespołu zaburzeń psychicznych). Depresja to bardzo podstępna i wyniszczająca choroba. Czasem trudno bowiem rozpoznać po naszych bliskich i znajomych, gdzie kończy się zwykłe przygnębienie i smutek, a zaczyna depresja. Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją jest okazją, by zdobyć wiedzę o jej rozpoznawaniu i leczeniu. Świadomość i wiedza dotycząca tej choroby nadal pozostaje niewystarczająca, by w odpowiednim czasie zwrócić się o pomoc do specjalisty, zapobiegać nawrotom i przeciwdziałać przedwczesnym śmierciom spowodowanym samobójstwem. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja jest czwartą, co do częstości występowania, chorobą na świecie, będąc równocześnie wiodącą przyczyną niepełnosprawności. Na zaburzenia nastroju cierpi około 2 milionów Polaków, a każdego dnia 16 mieszkańców naszego kraju odbiera sobie życie.

Doświadczenia ostatniego roku związane z pandemią COVID-19 miały ogromny wpływ na kondycję psychiczną wielu osób w naszym kraju. Szacuje się, iż częstość występowania depresji w okresie pandemii wzrosła na świecie od 2 do 7 razy w porównaniu z danymi z poprzednich lat.

Wpisując się w tą inicjatywę, zespół I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pod kierownictwem prof. Hanny Karakuły-Juchnowicz opracował cykl 12 webinarów, przybliżających problematyką depresji i jej przeciwdziałaniu, które są dostępne pod linkiem: webinaria depresja