III Regionalne Spotkanie Ekonomii Społecznej

W Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyło się dziś III Regionalne Spotkanie Ekonomii Społecznej organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie (ROPS). W trakcie wydarzenia wręczono nagrody i wyróżnienia laureatom konkursu „Samorząd i Samorządowiec przyjazny ekonomii społecznej”.

W wydarzeniu, które odbyło się w formule on-line wzięli udział przedsiębiorcy społeczni oraz przedstawiciele samorządów lokalnych, mający znaczący wpływ na rozwój ekonomii społecznej w naszym regionie. Istotą spotkania było przedstawienie roli samorządów terytorialnych w rozwoju lokalnym i gospodarczym, przy wykorzystaniu narzędzi ekonomii społecznej, oraz promowanie postaw zgodnych z ideą odpowiedzialności społecznej. Skuteczna ekonomia społeczna to upowszechnianie wiedzy o sposobach integracji, promowanie ekonomii społecznej oraz propagowanie narzędzi i rozwiązań przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu.

– Głównym założeniem ekonomii społecznej jest zapobieganie wykluczeniu zawodowemu i społecznemu osób narażonych na marginalizację, w szczególności bezrobotnych i osób z różnymi niepełnosprawnościamipodkreślał na otwarciu wydarzenia, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Inicjatorem i organizatorem konkursu „Samorząd i Samorządowiec przyjazny ekonomii społecznej” jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Jego celem jest nagrodzenie jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych z terenu województwa oraz samorządowców za zaangażowanie w rozwój ekonomii społecznej oraz zachęta do dalszej współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej i promocja ekonomii społecznej w regionie. Rekomendowane w tych kategoriach mogły być gminy, powiaty, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, którzy wspierają rozwój ekonomii społecznej w gminach i powiatach na terenie województwa.

Laureatami konkursu zostali:

 1. w kategorii: Samorząd przyjazny ekonomii społecznej:
  • Gmina Nałęczów – burmistrz Wiesław Pardyka
  • Gmina Komarów – Osada – Wójt Wiesława Sieńkowska
  • Gmina Rudnik – Wójt Paweł Kucharczyk
 2. w kategorii: Samorządowiec przyjazny ekonomii społecznej:
  • Krzysztof Gumieniak – Dyrektor PUP Puławy
  • Wiesława Sieńkowska – Wójt Gminy Komarów Osada
  • Anna Łuba – Kierownik OPS Gościeradów.

Podczas spotkania dyskutowano również o znowelizowanej ustawie „Prawo Zamówień Publicznych” w kontekście ekonomii społecznej oraz działaniach doradczych wspierających samorządy lokalne i inne instytucje współpracujące w obszarze ekonomii społecznej.

III Regionalne Spotkanie Ekonomii Społecznej odbyło się w ramach RPO WL na lata 2014-2020 projektu pozakonkursowego pt. „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.