Projekt BRIDGES reprezentuje Polskę w publikacji programu Interreg Europa

Z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu 30-lecia Interreg, program Interreg Europa przygotował publikację pt.: When Europe cooperates, regions benefit.

Publikacja jest zbiorem 30 historii sukcesu („stories of success”) i przedstawia najciekawsze rezultaty, jakie osiągnęli wybrani partnerzy z trzydziestu państw europejskich, objętych programem Interreg Europa.

Tematem jednej z historii są osiągnięcia Województwa Lubelskiego w projekcie BRIDGES Bridging competence  infrastructure gaps and speeding up growth and jobs delivery in regions.

Województwo Lubelskie realizuje projekt BRIDGES we współpracy z partnerami z Finlandii, Węgier, Grecji i Słowenii i Hiszpanii. Celem projektu jest wsparcie wdrażania RIS3 w regionach poprzez inwestycje w projekty finansowane z funduszy unijnych.

Dla Województwa Lubelskiego projekt był okazją do zapoznania się ze sposobami i doświadczeniami innych regionów w zakresie wzmacniania regionalnej biogospodarki. Dzięki narzędziu przedstawionemu jako dobra praktyka w projekcie, przeprowadzono audyt w 80 firmach z sektora biogospodarki, działających na terenie województwa lubelskiego, w celu oceny ich gotowości i otwartości na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. Podjęto również szereg działań, służących zachęceniu przedsiębiorstw do większej aktywności w sięganiu po wsparcie z RPO Województwa Lubelskiego oraz programów krajowych. W tym celu zorganizowano m.in. cykl spotkań informacyjnych dla firm z zaangażowaniem przedstawicieli środowiska B+R oraz dostosowano kryteria konkursu na projekty innowacyjne.

Publikacja jest dostępna jest pod linkiem.

Do 8 grudnia roku można głosować na najciekawsze projekty. Głosowanie odbywa się za pomocą ankiety Vote for your favourite project–story, dostępnej na stronie z publikacją. Zachęcamy do oddania głosu na projekt BRIDGES.