Prezentacja rezultatów projektu SHAKER (ERASMUS+)

Przewodnik dobrych praktyk, wymiana doświadczeń, nowe projekty i plany współpracy zostały zaprezentowane w ramach spotkania online promującego rezultaty projektu SHAKER w dniu 22 lutego br. Spotkanie było skierowane do instytucji edukacyjnych, sektora zdrowia, opieki społecznej, administracji rządowej oraz samorządowej, jak również wszystkich potencjalnych interesariuszy programu ERASMUS+.

Realizacja projektu SHAKER – Wsparcie atrakcyjności zawodów medycznych i opieki społecznej w regionach powoli dobiega końca. Przez ponad dwa lata prac i w ramach szeregu działań partnerzy projektu z Polski, Czech, Francji i Holandii wspólnie rozmawiali na temat atrakcyjności zawodów opiekuńczych, ich pozycji i problemów w poszczególnych krajach. Wymiana doświadczeń zaowocowała powstaniem Przewodnika dobrych praktyk i rekomendacji, który zbiera wiedzę, wnioski i narzędzia mogące stanowić pomoc w promocji tych profesji. Przewodnik jest dostępny dla szerokiej publiczności w wersji cyfrowej w pięciu językach: polskim, angielskim, czeskim, francuskim i holenderskim.

Udział w spotkaniu online promującym rezultaty projektu SHAKER wzięli przedstawiciele lubelskich partnerów przedsięwzięcia, którzy aktywnie brali udział w działaniach projektu: pracownicy Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebharta w Lublinie, Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Wydarzenie stanowiło również okazję do promocji programu ERASMUS+, możliwości jakie oferuje w zakresie wsparcia instytucji edukacyjnych i samorządowych, rozwoju współpracy międzynarodowej oraz kompetencji pracowników i uczniów.

SHAKER to międzynarodowe przedsięwzięcie z obszaru kształcenia zawodowego, zdrowia i opieki społecznej. Jego partnerami są Kraj morawsko-śląski w Czechach (koordynator), Region Grand Est (Francja), Prowincja Gelderland (Holandia) oraz Województwo Lubelskie. Dodatkowo w projekcie udział biorą po 2 szkoły zawodowe z Holandii, Czech i Polski: Fundacja Regionalnego Centrum Szkoleniowego Rivor w Tiel, Stichting BVE Oost-Gelderland w Doetinchem, Stredni zdravotnicka skola a Vyssi odborna skola zdravotnicka z Ostrawy, Stredni skola prof. Zdenek Matejcka z Ostrawy-Poruba, Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie i Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta w Lublinie.

do-pobraniaDO POBRANIA

Handbook – podręcznik dobrych praktyk i rekomendacji (.pdf)