Dziewiąte posiedzenie plenarne WRDS

W dniu 19 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, odbyło się dziewiąte posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Spotkaniu przewodniczyła Wiesława Janczak – Przewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego.

Przedmiotem posiedzenia były m.in. „Budowa chlewni w Niedrzwicy Dużej„, „Dyskusja nad ustawą o zmianie wieku emerytalnego„, Płaca minimalna i jej skutki dla gospodarki„, „Planowane zmiany w ustawach gospodarczych – kodeks pracy” oraz „Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2017 rok„. Ponadto zostały omówione wyniki pracy Stałego Zespołu Roboczego ds. Infrastruktury i Transportu WRDS Województwa Lubelskiego w tematach Monitoring rozwoju transportu drogowego w województwie lubelskim„, „Monitoring sytuacji konfliktowych występujących w obszarze infrastruktury i transportu” oraz „Lotnisko i jego rola dla rozwoju województwa lubelskiego„.

Posiedzenie zostało zdominowane przez sprawę budowy chlewni w Niedrzwicy Dużej i Borkowiźnie. Obrady odbyły się przy udziale Adama Kuny – Wójta Gminy Niedrzwica Duża, Grzegorza Szaconia – Sekretarza Powiatu Lubelskiego, Katarzyny Golan – Zastępcy Naczelnika Wydziału Architektoniczno-Budowlanego, Mariusza Zgórki – Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Niedrzwica Duża „Nasza Niedrzwica” oraz Ireneusza Marka – reprezentanta Komitetu Protestacyjnego budowy spopielarni zwłok w Czerniejowie.

Temat zgromadził przedstawicieli lokalnych społeczności borykających się z problemem uciążliwego sąsiedztwa, m.in. Niedrzwicy Dużej, Borkowizny, Wierzchowisk, Czerniejowa.  Efektem prac było przyjęcie Stanowiska Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uciążliwego sąsiedztwa.

Podczas posiedzenia członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego uroczyście podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.

Omówiono również sprawy organizacyjne wraz z ustaleniem posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego na dzień 10 stycznia 2017 r.

Protokól z dziewiatego posiedzenia plenarnego WRDS w dniu 19 grudnia 2016 r.

1. Imienna lista osób obecnych na posiedzeniu plenarnym WRDS

2a. Stanowisko nr 3_2016 SZR ds. GOSPODARKI w sprawie uciążliwego sąsiedztwa

2b. Pismo Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Niedrzwica Duża „Nasza Niedrzwica”

2d. Pismo Komitetu Protestacyjnego CZERNIEJÓW – spopielarnia zwłok

3. Stanowisko Nr 1 SZR ds. Rynku Pracy w sprawie łagodzenia konsekwencji ustalenia nowych wysokości minimalnych wynagrodzeń

4. Materiał Nr 2 SZR ds. Rynku Pracy – w sprawie obniżenia wieku emerytalnego

5. Prezentacja – Analiza branży transport w woj. lubelskim WUP Lublin

6a. Wniosek WUP o zaopiniowanie RPDZ 2017 – WRDS

6b. Regionalny Plan Działań na Recz Zatrudnienia 2017 – WUP Lublin

6c. Uchwała Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia – RPDZ 2017

6d. Projekt Opinii WRDS w sprawie RPDZ 2017

7. Regulamin WRDS – projekt zmian Prezydium WRDS

8a. Pismo RDS – konsultacje w sprawie nowelizacji ustawy

8b. Ustawa o RDS9. Wystąpienie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Niedrzwica Duża

9. Wystąpienie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Niedrzwica Duża

10. Wystąpienie Pana Ireneusza Marka

11. Pismo skierowane do Ministra Zdrowia

12. Regionalny Plan Dzialan na Rzecz Zatrudnienia zalozenia tematyczne

13a. Piotr Waszak – Dyskusja nad zmianą wieku emerytalnego

13b. Ilona Skibińska-Fabrowska – Płaca minimalna i jej skutki dla gospodarki

13c. K.Markowski – Niższy wiek emerytalny – Stać nas, chociaż to śmiała decyzja

14. Opinia nr 2 WRDS WL

15. Stanowisko Nr 8 WRDS

17. Regulamin WRDS

16. Stanowisko nr 9 WRDS