Wybór projektów w konkursie zakończony!

Informujemy, że Operator Programu Edukacja – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – zatwierdził listę rankingową wniosków, które otrzymają dofinansowanie w konkursie na edukacyjne warsztaty wakacyjne dla ukraińskich uchodźców.

Z podlegających ocenie 109 wniosków, 77 pozytywnie przeszło ocenę formalną. Do dofinansowania zarekomendowanych zostało finalnie 28 projektów.

Miło nam poinformować, że wśród wybranych do dofinansowania projektów znalazły się również projekty z województwa lubelskiego. Są to :

  1. „Wspomagamy Mamy, Podnoszenie kompetencji zawodowych i społecznych kobiet z Ukrainy” – projekt Caritas Archidiecezji Lubelskiej z kwotą rekomendowaną do dofinansowania to 14 736,80 euro.
  2. „Poznajmy się lepiej – wyjazdowe warsztaty aktywizujące dla mam z dziećmi z terenu Chełma i powiatu chełmskiego – projekt Chełmskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego” z kwotą rekomendowaną do dofinansowania to 55 795,84 euro.

Ponadto, na liście rezerwowej projektów rekomendowanych do dofinansowania znalazło się Stowarzyszenie na rzecz rozwoju lubelskiej młodzieży z projektem: „Wakacyjna integracja i edukacja matek uchodźczyń z dziećmi” (rekomendowana kwota do dofinansowania to 47 795,17 euro).

Przypomnijmy, że projekty w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej NMF i MF EOG 2014-2021 mogą rozpocząć się nie wcześniej niż 16 czerwca 2022 r. oraz muszą zakończyć się w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zakończenia ostatniego turnusu jednakże nie później niż 30 listopada 2022 r. Wnioskodawca
w ramach jednego wniosku mógł zaplanować organizację od 1 do 4 turnusów, realizowanych jeden po drugim w okresie lipiec-sierpień 2022 dla grup nie większych niż 90 osób każda (od 20 do 30 kobiet oraz od 20 do 60 dzieci w grupie).

Wszystkim wnioskodawcom serdecznie gratulujemy przygotowania projektów!

W najbliższym czasie wszyscy aplikujący otrzymają od Operatora Programu pisemną informację o wynikach konkursu.