Together for Greener tomorrow  – konkurs dla młodzieży z okazji Dnia Współpracy Europejskiej

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 zaprasza młodzież mieszkającą na obszarze Programu do wzięcia udziału w transgranicznym konkursie internetowym z okazji Dnia Współpracy Europejskiej 2020 (ECDay).

Zadanie ochrony naszej planety ma dziś kluczowe znaczenie i dlatego hasłem konkursu  jest “TOGETHER FOR GREENER TOMORROW!”.

Celem jest zaangażowanie młodzieży z przygranicznych obszarów Polski, Białorusi i Ukrainy w promowanie jednego z głównych tematów wspieranych przez Program – ochrony środowiska transgranicznego i tworzenia bardziej ekologicznego świata.

Termin składania formularzy elektronicznych upływa 31 lipca 2020 r. (do godziny 12:00 czasu lokalnego).

Informacje związane z udziałem w konkursie dostępne są na stronie Programu Współpracy Transgranicznej.