Szkolenia dla wnioskodawców  Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Szkolenia dla wnioskodawców Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 zaproszonych do drugiego etapu naboru wniosków.

Wspólny Sekretariat Techniczny (WST) informuje, że w maju 2017 roku zostaną zorganizowane szkolenia dla wnioskodawców zaproszonych do drugiego etapu pierwszego naboru wniosków.

Szkolenia będą organizowane w:

  • Białymstoku 16 maja 2017r.
  • Lublinie 17 maja 2017r.
  • Rzeszowie 18 maja 2017r.
  • Lwowie 17 maja 2017r.
  • Lwowie 18 maja 2017r.
  • Brześciu 18 maj 2017r.

Celem szkoleń jest dostarczenie wnioskodawcom wszelkich informacji niezbędnych do przygotowania pełnego wniosku aplikacyjnego (FAF).

Wszystkie instytucje działające jako uczestnicy projektu (Beneficjenci Wiodący i Beneficjenci) będą miały okazję wziąć udział w szkoleniach prowadzonych w językach narodowych. Aby uzyskać więcej informacji proszę, pod koniec kwietnia, odwiedzić stronę internetową www.pbu2020.eu/pl .

Po szkoleniach, na przełomie maja i czerwca, WST będzie również organizować indywidualne konsultacje w regionach. Więcej informacji wkrótce znajdzie się na stronie www.pbu2020.eu/pl