Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów Programu Kultura ( 6 i 7 lutego 2020 r.)

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Operator Programu Kultura Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021 zaprasza na szkolenia dla potencjalnych beneficjentów. 

Do udziału w spotkaniu zaproszeni są przedstawiciele:

Kwalifikujący się wnioskodawcy:
Działanie I Działanie II
 • publiczne instytucje kultury
 • archiwa państwowe
 • publiczne szkoły i uczelnie artystyczne
 • kościoły i związki wyznaniowe
 • organizacje pozarządowe z sektora kultury
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na listę UNESCO lub uznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za Pomniki Historii
 • publiczne instytucje kultury
 • archiwa państwowe
 • szkoły i uczelnie artystyczne
 • kościoły i związki wyznaniowe
 • organizacje pozarządowe z sektora kultury
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • publiczne i prywatne podmioty komercyjne sektora kultury i sektora kreatywnego
   

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie do dnia 28 stycznia 2020 r. wypełnionego i podpisanego skanu formularza zgłoszeniowego na adres: eog2016@mkidn.gov.pl

UWAGA! Dla każdego działania należy wypełnić oddzielny formularz zgłoszeniowy:

Działanie I – szkolenie 6 lutego 2020 r.

Działanie II – szkolenie 7 lutego 2020 r.

OSOBY ZAKWALIFIKOWANE ZOSTANĄ INDYWIDUALNIE POINFORMOWANE O DOKŁADNYM HARMONOGRAMIE I MIEJSCU SZKOLENIA PO ZAKOŃCZENIU REKRUTACJI (INFORMACJA ZOSTANIE PRZEKAZANA DROGĄ MAILOWĄ NA ADRES WSKAZANY W ZGŁOSZENIU).

WAŻNE INFORMACJE

 • Liczba miejsc jest ograniczona. Udział w wydarzeniu wymaga potwierdzenia uczestnictwa z strony organizatora.
 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W ramach szkoleń zapewniamy bezpłatne materiały.
 • Koszty podróży i zakwaterowania pokrywa instytucja delegująca.

W przypadku pytań dotyczących konferencji i szkolenia, prosimy o kontakt pod (22) 69 25 507, (22) 69 25 410 lub mailowo na adres: eog2016@mkidn.gov.pl