Spotkanie partnerów projektu SCALE UP

W dniach 15-17 stycznia w Lublinie odbyło się spotkanie partnerów projektu „SCALE UP – Supporting concentration and robustness of SMEs within the reneward EU Industrial Policy” (Wsparcie koncentracji i siły MŚP w ramach odnowionej polityki przemysłowej UE.)  W ramach spotkania 15 stycznia miało miejsce wydarzenie, którego celem była wymiana doświadczeń w zakresie dobrych praktyk dot. wsparcia MŚP oraz koncentracji biznesu. W spotkaniu wzięli udział m.in.  przedstawiciele Regionalnej Agencji Rozwoju Regionu Murcja (Hiszpania), Agencji Ds. Zarządzania Rozwojem Northern Hesse GmbH (Niemcy), Regionalnego Funduszu Rozwoju (Region Attyka, Grecja), Lazzio Innova (Region Lacjum, Włochy), Miasta Nottinhgam  (Wielka Brytania) oraz Eurady – Europejskiego  Stowarzyszenia Agencji Rozwoju (Belgia), a także wybrani interesariusze projektu z Województwa Lubelskiego.

Spotkanie podzielone zostało na dwie części. Pierwsza część poświęcona była prezentacji trzech dobrych praktyk wybranych przez Województwo Lubelskie. Przedstawiony został projekt NLab, o którym opowiedzieli uczestnicy bieżącej edycji, którzy w przyszłym tygodniu udadzą się do Nevady. Następnie zaprezentowano dobrą praktykę – markę regionalną „Lubelskie”, a także Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera.

Druga część spotkania poświęcona była tematom związanym z koncentracją biznesu. Przedstawiciele instytucji, którzy w naszym regionie są objęci tym tematem, opowiedzieli o swoich działaniach. Głos zabrali m.in. przedstawiciele Lubelskiego Rynku Hurtowego ELIZÓWKA Sp. z o.o., Grupy Producentów Owoców Polskie Jagody Sp. z o.o., Grupy Azoty Puławy S.A. oraz Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Lublinie.

Ponadto w ramach spotkania partnerów odbyły się dwie wizyty studyjne poświęcone zaprezentowanym podczas pierwszego dnia dobrym praktykom. Partnerów projektu gościły „PERŁA” – Browary Lubelskie S.A., a także firma „Pro-Project” z Okszowa produkująca przyrządy do testowania aparatury diagnostycznej wykorzystywanej w medycynie.

Projekt „SCALE UP – Supporting concentration and robustness of SMEs within the reneward EU Industrial Policy” to nowa inicjatywa Województwa Lubelskiego, współfinansowana ze środków Interreg Europe, realizowana wspólnie z sześcioma zagranicznymi partnerami Unii Europejskiej: Hiszpanią, Niemcami, Włochami, Gracją, Wielką Brytanią oraz Belgią.

Celem projektu jest wspieranie europejskiej konkurencyjności MŚP i przyspieszenie rozwoju gospodarczego regionów poprzez usprawnienie instrumentów polityki odnoszących się do wsparcia potencjału MŚP w rozwoju i ekspansji na nowe rynki.