Seminarium bilateralne – 18-20 marca 2020 we Wrocławiu

Informujemy, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Operator Programu Edukacja, zaprasza do udziału w seminarium bilateralnym – edycja II, realizowanym w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

Seminarium odbędzie się w dniach 18 -20 marca 2020 roku we Wrocławiu.

Celem spotkania jest tworzenie innowacyjnych koncepcji oraz nawiązywanie partnerstw pomiędzy instytucjami z Polski i z Państw-Darczyńców, które przełożą się na wspólne opracowanie projektów w Programie Edukacja. 

Uczestnikami seminarium będą przedstawiciele publicznych i niepublicznych podmiotów działających we wszystkich sektorach edukacji z Polski, Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu, których działalność jest związana z co najmniej jednym z obszarów wymienionych poniżej:

 • zarządzanie i nadzór w edukacji;
 • jakość w edukacji;
 • rozwój i promocja kształcenia  zawodowego, w tym systemów kształcenia dualnego, staży
  i praktyk;
 • edukacja włączająca w praktyce;
 • włączenie nowych technologii do edukacji i szkoleń oraz nowe modele nauczania
  i szkolenia;
 • opracowywanie programów nauczania, a także wspólnych programów i stopni naukowych;
 • edukacja dotycząca systemu opieki społecznej nad dziećmi.

Seminarium będzie prowadzone wyłącznie w języku angielskim. Udział w Seminarium jest bezpłatny. Uczestnicy będą mieli zapewniony nocleg oraz wyżywienie. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu.

Ze względu na warsztatowy charakter, wymagane jest, aby udział brały jedynie osoby, które faktycznie będą zaangażowane w późniejsze projekty.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Operator Programu „Edukacja” realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Rejestracja trwa do 2 marca 2020 roku do godz. 23:59.

Bardziej szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie.