Rusza nabór na drogi z PROW

Przypominamy, że dzisiaj rozpoczyna się ogłoszony przez Zarząd Województwa Lubelskiego nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objęte PROW na lata 2014–2020. Nabór potrwa do 8 lipca 2022 r.

Pomoc finansową będzie można uzyskać na inwestycje  w zakresie budowy lub przebudowy dróg gminnych, powiatowych lub wewnętrznych lub odcinków tych dróg.

Wnioski mogą składać: gminy, związki gmin, powiaty oraz związki powiatów.

Jednocześnie przypominamy, że w obecnym naborze zwiększony został limit pomocy, który wynosi 5 000 000 zł. na beneficjenta. Poprzednio pomoc była przyznawana do wysokości 3 000 000 zł. natomiast poziom pomocy z EFRROW pozostaje bez zmian i stanowi do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych operacji, pozostała cześć 36,37% będzie stanowić wkład własny beneficjenta.

galeriaGALERIA