Projekty międzynarodowe w dobie pandemii COVID-19

Jak przebiega realizacja projektów międzynarodowych w nowej rzeczywistości wywołanej COVID-19? Czy efekty projektów międzynarodowych wpływają i wpłyną na obecną i przyszłą rzeczywistość?

Zagadnienia te były jednym z tematów spotkania online organizowanego w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości pn. „Nowa rzeczywistość na poziomie europejskim – projekty międzynarodowe w dobie pandemii COVID-19”. Spotkanie połączone było z III spotkaniem Grupy Interesariuszy projektu SCALE UP (Interreg Europa). Spotkanie i dyskusję poprowadził ekspert projektu SCALE UP dr hab. nauk ekonomicznych Rafał Lizut, którego działalność jest szczególnie doceniana poza granicami Polski, gdzie promuje rozwiązania naukowe, przemysłowe, kulturę i edukację inicjując długofalową dwustronną współpracę.

W ramach wydarzenia przedstawiono również wybrane 4 programy związane ze wspieraniem przedsiębiorczości i innowacji wdrażane z powodzeniem przez partnerów projektu z: Niemiec (MoWiN), Włoch, (Open Innovation Challenge), Hiszpanii (Traccion) oraz Wielkiej Brytanii (Employability). Podczas spotkania rozważano, w jaki sposób doświadczenia międzynarodowe można wykorzystać w naszym regionie i która praktyka mogłaby najlepiej sprawdzić się w Województwie Lubelskim.