Projekt FIRESPOL wystartował !

4 i 5 lipca odbyło się w Badajoz (Hiszpania) pierwsze spotkanie partnerów projektu FIRESPOL, zatwierdzonego do realizacji w ramach Programu Interreg Europa. W trakcie spotkania dyskutowano nad zadaniami partnerów oraz ustalono szczegółowy plan realizacji projektu.

Spotkanie obejmowało również dwie wizyty studyjne, w trakcie których uczestnicy mogli zapoznać się z funkcjonowaniem elektrowni termosolarnej – Alvarado oraz elektrowni fotowoltaicznej – Merida/Don Alvaro. Hiszpania należy do liderów w produkcji energii słonecznej.

AGENEX – Agencja Energii z hiszpańskiego regionu Estremadura jest partnerem wiodącym projektu. W skład partnerstwa, oprócz Województwa Lubelskiego, wchodzą również instytucje z Niemiec, Chorwacji, Łotwy i Irlandii. Celem projektu jest rozwijanie w regionie inwestycji prywatnych w energii odnawialnej poprzez wprowadzanie do Regionalnych Programów Operacyjnych innowacyjnych instrumentów finansowych.

Więcej informacji na stronie projektu FIRESPOL.