Program Operacyjny „RYBY” na Święcie Produktu Lokalnego

VII edycja Święta Produktu Lokalnego w Opolu Lubelskim była świetną okazją do promocji Programu Operacyjnego „RYBY”. Nic dziwnego, skoro organizator wydarzenia, Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak”, funkcjonuje na terenach o bogatych tradycjach rybackich i aktywnie korzysta z funduszy tego programu. Tereny te znane są bowiem z krajobrazów usianych stawami hodowlanymi oraz z prężnie funkcjonującej gospodarki rybackiej. Dlatego w niedzielę 30 czerwca nie mogło nas tam zabraknąć!

W tej największej imprezie organizowanej – przy wsparciu finansowym marszałka województwa – wziął udział członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Sebastian Trojak, a także dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ewa Szałachwiej oraz pracownicy odpowiedzialni w Urzędzie Marszałkowskim za wdrażanie PO „RYBY”, którzy przygotowali tu stoisko informacyjno-promocyjne programu oraz udzielali potencjalnym beneficjentom informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia w ramach Priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020. Wszyscy zainteresowani mogli się tu m.in. dowiedzieć, jakie zasady obowiązują przy naborze wniosków o dofinansowanie oraz przy rozliczaniu wniosków o płatność.

Najsmaczniejszy „rybny” akcent święta miał z kolei miejsce w opolskim Parku Miejskim. To tutaj odbył się wyjątkowy pokaz kulinarny „Od tradycji do nowoczesności” w wykonaniu szefów kuchni lokalnych restauracji. Kucharze gotowali na żywo i częstowali publiczność m.in. wędzonym karpiem z soczewicą. Lepszej promocji lubelskiego rybactwa i zachęty do sięgania po unijne fundusze na jego rozwój chyba być nie mogło.