Ministerstwo Rozwoju i Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego  zapraszają 9 maja na spotkanie o programach Interreg Europa Środkowa, Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa. Spotkanie odbędzie się w Chęcinach. 

Ww. programy umożliwiają współpracę z instytucjami z UE, Białorusi, Norwegii, Rosji i Szwajcarii w zakresie innowacyjności, badań, konkurencyjności MŚP, transportu, ochrony środowiska, gospodarki niskoemisyjnej, zasobów kulturowych i naturalnych.

W związku z trwającym w programie Interreg Europa naborem wniosków oraz zaplanowanymi na jesień konkursami w programach Interreg Europa Środkowa i Interreg Region Morza Bałtyckiego, zachęcamy Państwa  do udziału w spotkaniu 9 maja i szerszego zapoznania się z bogatą ofertą współpracy.

Rejestracja online