Ostatnia prosta projektu EmpInno czyli IX spotkanie Partnerów

Realizacja projektu EmpInno dobiega końca. Zostało jeszcze pół roku na dokończenie wszelkich zadań projektowych i zorganizowanie konferencji podsumowującej. Na spotkaniu w Finlandii partnerzy projektu rozmawiali na temat wypracowanych rezultatów, wybranych dobrych praktyk i ich implementacji w regionie. Bardzo ważnym elementem dyskusji były rekomendacje dotyczące produktów wypracowanych w ramach dotychczasowych działań, które będą udoskonalane podczas bieżących miesięcy. O jakich produktach mówimy?

-narzędzie coaching tool wspomagające wymianę wiedzy wewnątrz organizacji i z interesariuszami
w regionie,

– narzędzie feedback paper kształtujące komunikację i monitorowanie obszarów o największym potencjale wzrostu z uwzględnieniem specyfiki regionu i potrzeb użytkowników końcowych,

– synergy and empowerment concepts, czyli działania wzmacniające innowacyjną działalność przedsiębiorców i transfer wiedzy w regionie,

– sieć specjalistów kształtujących swoją wiedzę na temat RIS3 w oparciu o doświadczenia i dobre praktyki zaczerpnięte z innych regionów.

Partnerzy projektu dyskutowali również na temat wspólnych obszarów działań po zakończeniu projektu, w tym na temat fazy wdrożeniowej, podczas której  byłaby możliwość przetestowania wybranych rozwiązań.