Nowy Plan Działań Strategii dla regionu Morza Bałtyckiego

Informujemy, że 15 lutego Komisja Europejska opublikowała nowy Plan Działania Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB), zamykając tym samym prace nad jedną z większych rewizji tego dokumentu w nieco ponad 10-letniej historii Strategii.

Oznacza to, że od połowy lutego, SUERMB powinna być wdrażana w oparciu o nowe zapisy. Moment publikacji Planu Działania zbiega się w czasie z końcowym etapem prac nad programami na nową perspektywę finansową 2021-2027, co ma istotne znaczenie w kontekście powiązania nowych Wieloletnich Ram Finansowych z priorytetami Strategii.

Nowy Plan Działania SUERMB uwzględnia nowe oraz narastające wyzwania, m.in. w obszarach zwalczania skutków pandemii, zmian klimatu czy zmian demograficznych. Zasadniczym celem rewizji Planu Działania było także jego uproszczenie i skrócenie. W związku z tym, m.in. podjęto decyzję o likwidacji Działań Horyzontalnych (bądź ich przekształceniu).

Tekst zrewidowanego Planu Działania dostępny jest na oficjalnej stronie SUERMB (plik: Revised Action Plan replacing the Action Plan of 17 March 2017).

Warto odnotować, że na podstawie nowego Planu Działania zostanie utworzony punkt kontaktowy SUERMB (Baltic Sea Strategy Point – BSP), który będzie wykonywał zadania w zakresie komunikacji oraz wsparcia technicznego.