Kolejne zadania przed nami w ramach projektu FIRECE

W Brukseli odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu FIRECE (Program Interreg Europa Środkowa 2014-2020).

Podczas spotkania dyskutowano głównie nad zaplanowanymi na przyszłe półrocze zadaniami, w tym najważniejszym z nich przygotowaniem  analizy ex-ante (akcja pilotażowa 1). W ramach tego zadania w ostatnich tygodniach została wypracowana ”Metodologia dla akcji pilotażowej 1” – dokument, który stanowić będzie podstawę do opracowania tejże analizy.

Ponadto podczas spotkania partnerzy projektu mieli możliwość zapoznania się m.in. z narzędziem oceny inwestycji publicznych (instrument IT, który umożliwia ocenę inwestycji publicznych m.in. z zakresu energetyki/OZE) oraz  wynikami oceny średniookresowej projektu.

Na listopad 2019 r. zaplanowano kolejne spotkanie partnerów, które zostanie połączone z konferencją  E-NOVA 2019 (Pinkafeld – Austria).

Po zakończeniu obrad partnerzy projektu  wzięli udział w cyklu konferencji zorganizowanych w ramach Sustainable Energy Week (EUSEW), gdzie również prezentowano dotychczasowe efekty realizacji projektu FIRECE.

EUSEW jest corocznym wydarzeniem organizowanym przez Komisję Europejską. Skupia ono władze publiczne, przedsiębiorstwa prywatne, organizacje pozarządowe i konsumentów w celu promowania inicjatyw na rzecz oszczędzania energii i przejścia na odnawialne źródła energii.