Jak z gospodarką odpadami radzi sobie partner projektu EURE

Agencja Rozwoju w Nikozji, zadbała o rewitalizujący zastrzyk wiedzy dla uczestników kolejnego spotkania partnerów projektu EURE (Program Interreg Europa 2014-2021) w zakresie rozwoju obszarów miejskich i gospodarki odpadami, przygotowując interesujące spotkanie w ramach, którego odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego, zespołu ekspertów oraz inspirujące wizyty studyjne.

Jedną z prezentowanych przedstawicielom Urzędu Marszałkowskiego oraz interesariuszom z miasta Lublin, miasta Chełm oraz miasta Zamość dobrych praktyk była gmina Aglantzia na przedmieściach Nikozji, gdzie uczestnikom przedstawiono pierwszy na Cyprze, efektywny ekonomicznie system pobierania opłat od mieszkańców na podstawie indywidualnej ilości wyprodukowanych odpadów.

Poza tym uczestnicy odwiedzili Cypryjską Agencję Energii gdzie zapoznali się z inicjatywą Yeitonia+, której celem jest zmiana sposobu życia ludzi w dzielnicach. Rezultatem projektu jest zwiększony odsetek stref dla pieszych i terenów zielonych, zachęcający i ułatwiający bezpieczny ruch pieszych a ograniczający korzystanie z samochodów.

Nie zabrakło także ciekawego przykładu infrastruktury zielonej, uczestnicy zwiedzili bowiem Narodowy Rezerwat Leśny Athalassa. To dobra praktyka, która łączy dostęp do zielonej infrastruktury z atrakcyjną stroną funkcjonalną przedsięwzięcia. Ta niegdyś niedostępna, położona na powierzchni 840 hektarów „oaza zieleni” to obecnie miejsce sportu, rekreacji, edukacji poprzez kontakt z przyrodą i naukowych badań.

Więcej informacji o spotkaniu partnerów EURE na stronie projektu  (link otwiera się w nowym oknie)