Innowacje w sektorze rolno-spożywczym hasłem IV Forum Innowacji w ramach projektu EmpInno Monitor S3

26 listopada br. odbyło się IV Forum Innowacji w ramach projektu EmpInno Monitor S3 (Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020). W trakcie Forum przedstawiono innowacyjne  rozwiązania dla sektora rolno-spożywczego w regionie, a także osiągnięcia technologiczne lubelskich naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w zakresie produkcji żywności.

Ze względu na pandemię wywołaną Covid-19 tegoroczne Forum odbyło się w formie hybrydowej. Konferencja transmitowana była on-line, podczas gdy zaproszeni prelegenci prowadzili dyskusję na żywo w studiu Lubelskiego Centrum Konferencyjnego.

W pierwszej części spotkania przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego przybliżyli działalność innowacyjną w sektorze żywnościowym oraz Agro w różnych rodzajach innowacji. Na Wydziale Inżynierii Produkcji pod kierunkiem prof. dr hab. Pawła Sobczaka prowadzone są badania m.in. nad procesem przetwarzania różnego pochodzenia surowców roślinnych z przeznaczeniem na cele spożywcze, paszowe i przemysłowe, także nad gospodarką odpadami w przemyśle rolno-spożywczym. Warto również zwrócić uwagę, że na tym wydziale opracowano koncepcję hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków. Z tego ekologicznego rozwiązania skorzystała w swoim gospodarstwie Olga Tokarczuk. Dr inż. Michał Nowak na wydziale Agrobioinżynierii pracuje nad innowacyjnymi rozwiązaniami biotechnologicznymi dotyczącymi ochrony roślin przed patogenami, czy też niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych. Bardzo ciekawą prezentację wygłosił dr inż. Maciej Nastaj z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii, który w swoich badaniach poszukuje zdrowej alternatywy dla tradycyjnego cukru. Natomiast na zakończenie pierwszej części konferencji Pani Małgorzata Brodzicka z Departamentu Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości przedstawiła „Analizę zagadnień szczegółowych przeprowadzoną przez Lubelskie Centrum Badań nad Innowacyjnością UMWL w zakresie obszarów inteligentnej specjalizacji województwa lubelskiego”.

Drugą część spotkania stanowiła dyskusja, której uczestnicy zgodnie stwierdzili, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie wraz ze swoja ofertą badawczą doskonale wpisuje się w propozycje obszarów inteligentnych specjalizacji skupionych wokół tematyki Innowacji w sektorze rolno-spożywczym oraz Ekoinnowacji. Nie zabrakło również głosów ze strony słuchaczy online, którzy podkreślali jak ważna jest współpraca na linii nauka – biznes – instytucje otoczenia biznesu. Taką płaszczyzną do współpracy Uniwersytetu Przyrodniczego z przedsiębiorcami z regionu może stanowić np. produkcja żywności funkcjonalnej, czy opakowań biodegradowalnych.

Już dziś zapraszamy na kolejne Forum, które odbędzie się w I. kwartale 2020 r.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać na stronie.