FIRECE z wizytą w regionie Burgenland!

Tym razem Partnerzy projektu FIRECE (Program Interreg Europa Środkowa) spotkali się w regionie Burgenland (Austria). Od 6 do 8 czerwca trwało trzecie spotkanie połączono z wizytą studyjną. Podczas spotkania przedstawiciele urzędu zapoznali się z pierwszymi rezultatami działania dotyczącego „analizy inwestycji w transformację przemysłową niskoemisyjną” oraz wstępnymi wytycznymi mającymi na celu opracowanie „Planu FIRECE”, który ma na celu wsparcie przemysłu na rzecz przejścia na energetykę niskoemisyjną.

Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję zwiedzić park energetyczny Bruck Leitha (uczestnicy zapoznali się z realizowanymi przez Park projektami, a także odwiedzili ciepłownię na biomasę  oraz wytwórnię biogazu) oraz farmę wiatrową Energy Burgenland w Weiden (w ramach tego spotkania uczestnicy mogli się zapoznać z tematyką inwestycji farm wiatrowych z ostatnich 20 lat).

Omówiono działania planowane w przyszłym półroczu, w tym organizację kolejnych wizyt studyjnych oraz zagranicznego szkolenia z tematyki planów energetycznych i rozwijania instrumentów finansowych. Na wrzesień zaplanowane są kolejne spotkania w Budapeszcie.